วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน! ไข้หวัดใหญ่ ระบาด ใต้ตอนบนพบผู้ป่วยแล้วกว่า 900 คน

เตือน! ไข้หวัดใหญ่ ระบาด ภาคใต้ตอนบนพบผู้ป่วยแล้ว 935 คน เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่สุราษฎร์ธานี แนะดูแลสุขภาพ อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วย ให้มีอาการไขสูง ไอ ปวดเมื่อตัว หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที ...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58 นายนพดล ไพบูลย์สิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ง่ายภายในครอบครัว ที่ทำงาน โรงเรียน โรคนี้ติดต่อโดยเชื้อที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆ โดยการ ไอ จามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก ไข้หวัดใหญ่ เกิดได้ตลอดปี ประชาชนทุกคนควรเอาใจใส่ป้องกันตนเอง หากมีอาการ ไข้สูง ไอ ปวดเมื่อยตามตัว หอบเหนื่อย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ให้รีบพบแพทย์ทันที

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระดับประเทศ ของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 28,883 ราย เสียชีวิต 22 ราย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 18 ราย ส่วนจังหวัดสุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย สำหรับข้อมูลสถานการณ์เฝ้าระวังโรค ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 6 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 935 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ใน อ. เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือ 0 - 4 ปี

นพ.นพดล กล่าวเพิ่ม ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล เพราะโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรง สามารถป้องกันตนเอง ดังนั้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ให้หยุดงาน หยุดเรียน และสวมหน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อโรค จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้มาก ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ หญิงมีครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ผู้มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2558 ที่ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

เตือน! ไข้หวัดใหญ่ ระบาด ภาคใต้ตอนบนพบผู้ป่วยแล้ว 935 คน เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่สุราษฎร์ธานี แนะดูแลสุขภาพ อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วย ให้มีอาการไขสูง ไอ ปวดเมื่อตัว หอบเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที ... 18 มิ.ย. 2558 12:51 18 มิ.ย. 2558 20:01 ไทยรัฐ