วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดวงจันทร์แผ่นดินไหว พิมพ์เดียวกับโลก

ดวงจันทร์ก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกับบนโลกของเราเช่นกัน และเกิดจากเหตุแบบเดียวกันนั่นคือ เป็นเพราะการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก

นักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าศึกษาภาพถ่ายพื้นผิวของดวงจันทร์จากยานอวกาศจันทรายาน 1 ของอินเดียได้พบวี่แววว่า แผ่นเปลือกโลกของดวงจันทร์ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับของโลก เมื่อเคลื่อนไหวชนหรือยันกันเข้าก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหว

ศาสตราจารย์วิชาธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยเยาวฮาลาลเนห์รู ได้ช่วยกันกับนักศึกษาวิเคราะห์ภาพถ่ายของผิวพื้นดวงจันทร์ ได้สรุปอย่างเชื่อมั่นว่า บนดวงจันทร์ก็มีแผ่นดินไหวแบบเดียวกับบนโลก โดยแผ่นเปลือกโลกบางแผ่นได้เคลื่อนไหว ซึ่งสันนิษฐานว่าถ้าเผื่อเป็นแบบนี้ ดวงจันทร์ก็จะต้องมีแกนกลางแบบเดียวกับที่โลกมี จึงช่วยให้สามารถเข้าใจแผ่นดินไหวที่เกิดบนดวงจันทร์ได้เช่นเดียวกับบนโลก.

ดวงจันทร์ก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกับบนโลกของเราเช่นกัน และเกิดจากเหตุแบบเดียวกันนั่นคือ เป็นเพราะการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก 18 มิ.ย. 2558 12:32 18 มิ.ย. 2558 12:33 ไทยรัฐ