วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรือนจำทหารบกอุบลฯ ปล่อย 25 ผู้ต้องขัง รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำทหารบก อุบลราชธานี ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 คน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มิ.ย. 58 ที่พุทธสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรือนจำทหารทั่วประเทศ ได้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พร้อมให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และนำวิชาความรู้ความสามารถ ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเอง และครอบครัวเมื่อพ้นโทษแล้ว

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 22 และผู้บังคับกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 22 โดยในส่วนของกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 22 มีผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษตามมาตรา 8 (2) จำนวน 3 คน ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษตามมาตรา 9 จำนวน 13 คน และได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา 6 (1) จำนวน 9 คน

พร้อมกันนี้ พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการทหารบกที่ 22 ได้มอบบัตรแสดงความบริสุทธิ์ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว และกล่าวคำให้โอวาท แก่ผู้ที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ ให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก.

เรือนจำทหารบก อุบลราชธานี ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 คน ... 18 มิ.ย. 2558 11:27 18 มิ.ย. 2558 22:17 ไทยรัฐ