วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศักยภาพตำรวจ

โดย สหบาท

“จราจรโครงการพระราชดำริ” เป็นตำรวจที่ได้รับการกล่าวขวัญในเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการช่วยคลอดฉุกเฉิน ตั้งแต่สมัย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น ผบก.จร. ได้สานต่อแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมตำรวจ (สมัยนั้น) นำไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็น “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ทำหน้าที่ “สายตรวจจราจร” รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง

พระราชทานแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และมีมารยาท ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติด เสมือน “รถนำขบวน” ถนนที่เป็น “คอขวด” ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ เสมือนเทน้ำออกจากขวด ซึ่งเป็นแนวทางใช้ระบายการจราจรติดขัดจนถึงปัจจุบัน

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มองเห็นภาพปัญหาจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องใหญ่ ได้ใช้ศักยภาพตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ที่มีความชำนาญและคล่องตัว ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มอบให้ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบภาพรวมงานจราจร เข้ามาพัฒนางานช่วยเหลือเร่งระบายการจราจรที่ติดขัด ปฐมพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและทำคลอดฉุกเฉิน

พล.ต.ท.ประวุฒิ ร่วมกับ รพ.กรุงเทพ จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และช่วยคลอดฉุกเฉิน

เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดมาส่งโรงพยาบาลไม่ทัน จัดอบรม ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กก.6 บก.จร. ตำรวจทางด่วน และตำรวจจราจร สน.มักกะสัน สน.ทองหล่อ สน.ห้วยขวาง สน.คลองตัน และ สน.ดินแดง

ทำให้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่เข้ามาใหม่ รวมถึงตำรวจเก่า พัฒนาความรู้ในการช่วยทำคลอดให้กับประชาชนได้
อย่างปลอดภัย ยึดตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.สมยศ ใช้ศักยภาพความเป็น “มืออาชีพ” ของตำรวจ และเครื่องมือที่ทันสมัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด.

สหบาท

18 มิ.ย. 2558 10:58 18 มิ.ย. 2558 10:58 ไทยรัฐ