วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โลหะหนักในน้ำส้ม
  • Share:

น้ำผลไม้บรรจุขวด บรรจุกล่องนับเป็นทางเลือกของผู้รักสุขภาพที่มีเวลาน้อย เพราะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ

แน่นอนว่าคุณค่าและความสดรวมถึงกลิ่นและรสชาติตามธรรมชาติของน้ำผลไม้บรรจุขวดหรือกล่องอาจไม่เท่ากับผลไม้สด

แต่ถ้าคำนวณเวลาที่เสียไปกับการเลือกซื้อผลไม้สดในตลาดหรือตามซุปเปอร์มาร์เกต เวลาในการล้าง และคั้นน้ำจากผลไม้สด หลายคนคงเลือกดื่มจากขวดหรือกล่องมากกว่าเพราะสะดวกและปลอดภัย

สำหรับน้ำผลไม้ หลายท่านอาจกังวลถึงอันตรายจากยาฆ่าแมลงที่ตกค้าง และจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจปนเปื้อนอยู่ได้ แต่หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าในน้ำผลไม้นั้นอาจมีการตกค้างของโลหะหนักอยู่ด้วย

โลหะหนัก ที่ตกค้างนั้นมาจากแหล่งดินและแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก ยิ่งถ้ามีแปลงเพาะปลูกอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนักด้วยแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่พืชผักหรือผลไม้ที่เพาะปลูกอยู่ในแหล่งนั้นๆ จะมีโลหะหนักตกค้าง เช่น ตะกั่ว และแคดเมียม และหากนำผลไม้นั้นมาผลิตเป็นน้ำผลไม้บรรจุขวดหรือกล่อง

เมื่อผู้บริโภคอย่างเราๆ ซื้อมารับประทานก็อาจทำให้ได้รับโลหะหนักเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย และก่อให้เกิดอันตรายได้

วันนี้ สถาบันอาหาร ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส้มจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ เพื่อนำมาวิเคราะห์การตกค้างของโลหะหนัก 2 ชนิด คือ ตะกั่ว และแคดเมียม ผลปรากฏว่าไม่พบการตกค้างในทุกตัวอย่าง

อาจเป็นเพราะปัจจุบันโรงงานผู้ผลิตน้ำผลไม้ของไทยมีกระบวนการผลิตที่มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของสินค้า โดยจะตรวจสอบกันตั้งแต่เป็นผลสดที่ได้จากไร่ว่าต้องผ่านมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) และเมื่อเข้าโรงงานจะควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐาน HACCP ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำผลไม้ที่ออกมาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานข้างต้นนั้นมีความปลอดภัย

นั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะเป็นครัวอาหารของโลก ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้