วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยอิทธิพล!พระผู้ใหญ่ กดดันเจ้าคณะลาออก

กรณีเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนาสกลนคร ยื่นหนังสือและมอบหลักฐานให้กับหลายหน่วยงาน มีทั้ง คสช.ผ่านทางพลตรี กนก ภู่ม่วง ผบ.กกล.รส.สกลนคร, นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ ผอ.ป.ป.ช.สกลนคร นายไชยรัตน์ จันทร์โชติเสถียร ผอ.สรรพากรเขตพื้นที่สกลนคร และนายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ตรวจสอบพระผู้ใหญ่ แม้มีการร้องเรียนคัดค้านมติเถรมหาสมาคมที่ไปแต่งตั้งพระรูปดังกล่าวให้ได้ตำแหน่งทางสงฆ์สูงขึ้น โดยไม่สนใจคำทักท้วง จนเครือข่ายชาวพุทธฯ ไปยื่นหนังสือและมอบหลักฐานต่อพระเทพมุนี จากวัดไตรมิตร เจ้าคณะภาค 8 ผู้ปกครองสงฆ์สูงสุดในเขตจังหวัด รับผิดชอบ 5 จังหวัด ให้ตรวจสอบพฤติกรรม ล่าสุดพระผู้ใหญ่ส่งคนกดดันเจ้าคณะ 2 อำเภอ ให้ลาออกจากตำแหน่ง หลังพบว่าไปร่วมลงชื่อคัดค้านมติมหาเถรสมาคม ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจภูมิภาคไทยรัฐ ได้รับการเปิดเผยจากพระครูรัตนวาราธิคุณ อายุ 77 ปี เจ้าอาวาสวัดไตรแก้ว เจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร ว่ามีพระผู้ใกล้ชิดกับพระผู้ใหญ่ที่ถูกพวกอาตมาคัดค้านไปถึงมหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งทางสงฆ์ ที่สูงขึ้นในจังหวัดสกลนคร ใช้คำพูดกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย อ้างว่าจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในระดับจังหวัด ซึ่งมีพระครูถาวรธรรมานุกูล เจ้าคณะอำเภอคำตากล้า ถูกกดดันให้ลาออกเช่นกัน

“อาตมาจะไม่ยอมลาออกในการร่วมลงชื่อคัดค้านการแต่งตั้งพระผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย ไปถึงมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้งพระผู้ใหญ่รูปนั้นให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นอีก ขณะนี้พระสงฆ์ในสกลนครถูกอิทธิพลพระผู้ใหญ่ครอบงำให้อยู่ใต้อิทธิพลสารพัด ทั้งทำสิ่งที่ขัดพระวินัย ประกาศสงฆ์ สร้างความเสื่อมศรัทธาให้ประชาชน โดยก่อนหน้านี้อาตมาถูกพระผู้ใหญ่นิมนต์ไปพบพร้อมต่อว่าอย่างหนักมาแล้ว พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก ยึดคำสอนของพระพุทธองค์ เป็นการดีที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาตีแผ่พฤติกรรมให้สาธารณชนรับทราบ เชื่อว่าในวงการพระสงฆ์จังหวัดสกลนครจะสูงขึ้น” เจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย กล่าวในที่สุด.

กรณีเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนาสกลนคร ยื่นหนังสือและมอบหลักฐานให้กับหลายหน่วยงาน มีทั้ง คสช.ผ่านทางพลตรี กนก ภู่ม่วง ผบ.กกล.รส.สกลนคร 18 มิ.ย. 2558 07:52 18 มิ.ย. 2558 07:53 ไทยรัฐ