วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร้องตรวจสอบคณะ กก.กองทุนสิ่งแวดล้อม

นายสุวิทย์ แสงศรี อดีตกำนันตำบลโนนหมากเค็ง นายบุญเลี้ยง ฆ้องสะเทือน สมาชิกกองทุน เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมชาวตำบลโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร กับพวก 11 คน ร้องเรียนการ ทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งไม่ ดำเนินการใต้ข้อบังคับของกองทุน มีนายกฤษณะ ของนา เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.สระแก้ว เป็น ตัวแทนรับหนังสือเพื่อรายงาน ผวจ.สระแก้ว ให้ดำเนินการเป็นไปตามการร้องเรียน

นายสุวิทย์ แสงศรี อดีตกำนันตำบลโนนหมากเค็ง กล่าวว่า สืบเนื่องจากคดีหมายเลขดำที่ 412/2549 คดีหมายเลขแดงที่ 1325/2549 และ สัญญาประนีประนอมยอมความ ระหว่างนายบุญเลี้ยง ฆ้องสะเทือน กับพวก เป็นโจทก์กับบริษัท โปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี 1999 ก่อให้เกิด มลพิษและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว จึงได้มาตั้งกองทุนเพื่อ พัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมชาว ต.โนนหมากเค็ง ตามข้อบังคับของกองทุนฯ โดยกองทุนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 ปี

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว พบพฤติกรรมการ บริหารกองทุน ไม่ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนในหลายประเด็น ผู้บริหารกองทุนแจ้งว่า ข้อบังคับของกองทุนได้ตกไปตามวาระของคณะ กรรมการข้อ 8 วรรคสอง จึงต้องกลับไปใช้คำสั่งศาล โดยผู้บริหารเงินกองทุนด้วยกรรมการตัวแทนโจทก์ 12 คน และการบริหารงบประมาณกองทุนไม่โปร่งใส เสี่ยงต่อการทุจริต และอาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งมีการหักเงินเข้ากองทุนวันละ 10 บาท ผ่านมามีเงินไหลเข้ากองทุนประมาณ 5 ล้านกว่าบาท ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกองทุนไม่เคยประชุมชี้แจง เงินกองทุน ประชาชนหมู่บ้านอื่นใน ต.โนนหมากเค็ง และตำบลข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบ กิจการของบริษัทโปรเฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยคณะกรรมการตัวแทน 12 คน มีการเบิกจ่ายเงิน 5,700,000 บาท โดยไม่มีคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน จึงขอฝากทางศูนย์ดำรงธรรม จ.สระแก้ว ช่วยตรวจสอบที่มาที่ไปของคณะกรรมการกองทุนชุดนี้ด้วย.

นายสุวิทย์ แสงศรี อดีตกำนันตำบลโนนหมากเค็ง นายบุญเลี้ยง ฆ้องสะเทือน สมาชิกกองทุน เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมชาวตำบลโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร กับพวก 11 คน ร้องเรียน 18 มิ.ย. 2558 07:41 18 มิ.ย. 2558 07:56 ไทยรัฐ