วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เติมเต็ม นร.รักชาติ เรียนประวัติองค์ดํา

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า ในภาคเรียนปีการ ศึกษา 2558 นี้ ตนได้กำหนดนโยบาย มาตรการและ แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยให้ทุก โรงเรียนเร่งที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซึ่งได้ วางมาตรการและแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระไว้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะเรื่องราวของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ตนจะส่งเสริมให้เด็กสุพรรณ เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้ น.ส.แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดการรวบรวมเรื่องราวทั้งหมด แล้วแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ แบบเรียนประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเร็ว ล่าสุดได้รับรายงานว่าคืบหน้าไปมาก

นายไพศาลเผยต่อไปว่า สำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น เด็กนักเรียนทุกชั้นสามารถเรียนรู้ได้ เช่น การสอนให้นักเรียนชั้น ป.1 ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปช้าง แล้วเล่าเรื่องประกอบให้ฟัง ว่าช้างตัวนี้คือช้างคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชื่อเจ้าพระยาปราบหงสาวดี เดิมชื่อ พลายภูเขาทอง ซึ่งเป็นช้างที่มีความจงรักภักดี มีความกล้าหาญ รบชนะได้บรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาไชยานุภาพ ต่อมา ได้รับพระราชทานนามว่าเจ้าพระยาปราบหงสาวดี พร้อมกับให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกขั้นตอน หากเด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังเรื่องความเสียสละ ความรักแผ่นดินถิ่นเกิดมาตั้งแต่เด็กอย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียนจนจบชั้น ป. 6 เชื่อว่าเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นเยาวชนจะพัฒนาถิ่นกำเนิด และรักท้องถิ่น รักชาติในโอกาสต่อไป.

นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า ในภาคเรียนปีการ ศึกษา 2558 นี้ ตนได้กำหนดนโยบาย มาตรการและ แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 18 มิ.ย. 2558 07:37 ไทยรัฐ