วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สุภิญญา” หวงเงินกสทช.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังยืมเงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ (กองทุน กทปส.) วงเงิน 14,300 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 1 เสียง โดย 1 เสียงที่ไม่เห็นชอบนั้นคือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.โดยได้ท้วงติงว่า การใช้เงินดังกล่าวนั้นขัดวัตถุประสงค์ของกองทุน กทปส. และที่ประชุมได้ย้ำให้สำนักงาน กสทช.ไปเจรจากับสำนักงานงบประมาณเกี่ยวกับการคืนเงินให้ กสทช.เพื่อมิให้กระทบแผนการดำเนินงานของ กสทช.ด้วย “การอนุมัติให้กระทรวงการคลังยืมเงิน กสทช.ทำตามมติ ครม.และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทำโดยไม่มีกฎหมายรองรับ”

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังได้มีมติเห็นชอบนำร่าง กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัด สรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ด้าน น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า การใช้เงินจากกองทุนต้องคำนึงถึงภารกิจของ กสทช.ด้วย และยังมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้เงินของรัฐบาลด้วยว่าจะเสียวินัยการเงินการคลัง และในอนาคตจะยืมเงินจากกองทุนใดก็ได้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวว่า การขอยืมเงิน กสทช.ของกระทรวงการคลังนั้น เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เพราะคาดว่า กสทช.จะมีรายได้เข้ามาสะสมไว้ในกองทุนอีกจำนวนมาก ดังนั้นการดึงเงินออกมาก่อนประมาณ 10,000 ล้านบาท ก็ไม่ได้มากมายอะไร และหาก กสทช.จะใช้เงินกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะส่งคืน.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังยืมเงินจากเงินกองทุนวิจัย... 18 มิ.ย. 2558 04:49 18 มิ.ย. 2558 04:49 ไทยรัฐ