วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกเว้นภาษีกระตุ้นสถานประกอบการลงขันทวิภาคี

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค (วท.) สัตหีบ จ.ชลบุรี และ วท.มาบตาพุด จ.ระยอง ว่า ทั้ง 2 วิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการหลายแห่ง โดย วท.สัตหีบมีโครงการสัตหีบโมเดลที่ร่วมกับสถานประกอบการในหลายสาขา ขณะที่ วท.มาบตาพุด มีโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือ v-chepc ซึ่งถือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ทำให้ผลิตกำลังคนได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ทันที ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหลากหลายสาขา จำนวน 11,000 แห่งแต่ในปี 2558 ตั้งเป้าขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็น 13,000 แห่ง

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า อยากเชิญชวนให้สถานประกอบการเข้ามาลงทุนและทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้น เพราะกระทรวงศึกษาธิการและ สอศ.ได้แต่ความภาคภูมิใจที่ผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ผู้ที่ได้ประโยชน์คือสถานประกอบการที่ได้คนคุณภาพตรงกับความต้องการ จึงต้องมาร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรและให้นักศึกษาไปเรียนรู้จริง เพราะรัฐบาลคงไม่มีกำลังที่จะลงทุนเครื่องมือแพงๆในทุกวิทยาลัย ส่วนเรื่องสิทธิทางภาษีที่สถานประกอบการได้รับนั้น ขณะนี้ได้รับการยกเว้นแล้ว 200% แต่ต่อไปอาจจะขยายเพิ่มให้ถึง 300% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมากขึ้น.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค (วท.) สัตหีบ จ.ชลบุรี และ วท.มาบตาพุด จ.ระยอง ... 18 มิ.ย. 2558 02:45 18 มิ.ย. 2558 02:46 ไทยรัฐ