วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอการค้าไทย แนะรัฐทำแผนแม่บท รับธุรกิจท่องเที่ยวโต

หอการค้าไทยแนะรัฐทำแผนแม่บทท่องเที่ยว เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกระจายจุดเข้า-ออกให้มากขึ้น รับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต เผยแนวโน้มแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวลดลงเรื่อยๆ...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายชนินทร์ โทณวนิก ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวของไทยขยายตัวขึ้นมาก และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะปล่อยให้มีการบริหารแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว จึงเสนอว่าควรต้องมาดูแผนแม่บท (มาสเตอร์แพลน) ของการท่องเที่ยวใหม่ เพราะหากอนาคตธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวในระดับ 10-20% ต่อปีเหมือนเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ศักยภาพที่มีอยู่ขณะนี้คงจะรับไม่ไหว ทั้งสนามบินและแหล่งท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 80% เดินทางเข้าไทยผ่านทางสนามบิน และ 95%ของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ใช้เพียงสนามบินหลัก 3 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ตเท่านั้น

“จะต้องจับโจทย์ใหม่ ไม่ต้องพูดถึงแต่ตัวเลขรายได้ แต่ควรเน้นที่คุณภาพเป็นหลัก เพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และควรกระจายจุดเข้า-ออก รวมถึงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหากอยากให้ธุรกิจท่องเที่ยวโตกว่านี้ เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นทำคือ มีจุดเข้า-ออกในประเทศหลายจุด และถือเป็นการกระจายรายได้และอำนาจในการดูแลไปสู่ระดับชุมชนมากขึ้นด้วย”

นอกจากนี้ ยังต้องเร่งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต เพราะปัจจุบันแนวโน้มแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวลดลงเรื่อยๆ โดยในปี56 มีแรงงานอยู่ที่ 6.20 ล้านคน ลดลงจากปี 53 ที่มีแรงงาน 6.56 ล้านคน และคาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้า ความต้องการแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคน

“ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาก แต่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งควรรีบแก้ไข รวมทั้งต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิ่มองค์ความรู้เฉพาะด้านให้กับ32ตำแหน่งงานในอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว อาเซียน เพราะจะหวังพึ่งแรงงานจากเพื่อนบ้านคงไม่ได้”นายชนินทธ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ต้องการฝากให้ภาครัฐเร่งส่งเสริมการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศ เช่น การขยายสนามบินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมถึงเพิ่มแนวทางส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) 90%ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นจังหวะดีที่รัฐบาลชุดนี้สามารถทำได้

นอกจากนี้ การที่รายได้ต่อวันของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 4,616 บาท เพิ่มขึ้นจากปี43 ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,861บาท/วัน/คน หรือเพิ่มขึ้นเพียง 19.5% ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท่องเที่ยวของไทย

นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า ธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังมีโอกาสโตได้อีกมาก เพราะไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียที่มีประชากรรวม 4,200 ล้านคน ใช้ระยะเวลาบิน 5-6 ชั่วโมง และประชากรมีแนวโน้มรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้หลักของประเทศ เพราะปีที่ผ่านมามีการเติบโตกว่ายอดส่งออก โดยมีมูลค่า 1.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี).

หอการค้าไทยแนะรัฐทำแผนแม่บทท่องเที่ยว เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกระจายจุดเข้า-ออกให้มากขึ้น รับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต เผยแนวโน้มแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวลดลงเรื่อยๆ... 18 มิ.ย. 2558 02:40 18 มิ.ย. 2558 03:59 ไทยรัฐ