วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันกฎคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่าวันที่ 18 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมี รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณามาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีข้อมูล สถานการณ์ปัญหา การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาจากทั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ (IHPP) และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการทำสรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม จะมีการเร่งจัดทำร่างประกาศนโยบายเพื่อควบคุมร้านเหล้า ซึ่งคณะกรรมการฯ จะตัดสินใจว่าจะเริ่มใช้มาตรการกับสถานศึกษาในระดับใดบ้าง

นพ.สมานกล่าวด้วยว่า การควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษามีข้อมูล ปัญหา และสถานการณ์ที่ชัดเจน ถือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะตัดสินใจว่าจะออกร่างประกาศควบคุมเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เชื่อว่าคณะกรรมการจะตัดสินใจได้ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล.

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่าวันที่ 18 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมี รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ... 18 มิ.ย. 2558 02:39 18 มิ.ย. 2558 07:35 ไทยรัฐ