วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มช.จ่อตั้ง กก.สอบ ชมรมวีน ขู่จัดหนัก น้องวอ

กลายเป็นเรื่องใหญ่เสียแล้ว สำหรับกรณี "น้องวอ" สาวประเภทสองที่ดังชั่วข้ามคืน หลังจากโซเชียลมีเดีย แชร์ภาพขณะไปรายงานตัวที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ในเวลาต่อมา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่ง ไปโพสต์ข้อความในลักษณะข่มขู่ โดยอ้างว่าจะเตรียมรับน้องด้วยวิธีการรุนแรงกับ น้องวอ กระทั่งในเวลาต่อมา เจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า

"ก่อนอื่นเลยวอต้องขอสวัสดีและขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนมากๆ ค่ะ ที่ให้ความสนใจชื่นชอบวอและเป็นกำลังใจให้วอนะคะ หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้วอกำลังจะเข้าศึกษาที่ไหนอย่างไร ขณะนี้วอกำลังศึกษาอยู่ที่ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว ชั้นปีที่ 2 แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้วอตัดสินใจลองยื่นแอดมิชชั่นใหม่ในปีนี้ ซึ่งวอติด คณะบริหารธุรกิจ มช. วอจึงเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเป็นการไปดูสถานที่เรียนต่างๆ ดูสังคมและการใช้ชีวิต จึงจะตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนที่ไหน "ตอนนี้วอตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนที่ มศว ดังเดิมค่ะ" ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ เหตุผลของแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างกัน วอจึงอยากขอให้พี่ๆ ทุกคนยอมรับและเข้าใจในการตัดสินใจของวอด้วยนะคะ สุดท้ายนี้วออยากจะขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ บุคลากร อาจารย์ทุกท่าน และผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้โอกาสวอและดูแลวอเป็นอย่างดี วอขอบคุณมากๆ ค่ะ"

ทำให้ชาวโชเชียลเน็ตเวิร์ก ตีความว่า สาเหตุที่ทำให้น้องใหม่ มช. รายนี้ ยอมสละสิทธิ์ เพราะเกรงกว่าจะถูกรุ่นพี่รับน้องด้วยวิธีการรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตอบว่า 

1. ระเบียบการรับน้องของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

รศ.ดร.ธนารักษ์ ระบุว่า กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นยึดถือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการเข้ามาดูแล ป้องปรามและเฝ้าระวัง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ทุกคณะจะได้นำไปเป็นนโยบายในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

2. ข้อห้ามในกิจกรรมรับน้องของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยทางคณะและภาควิชาจะต้องให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือ และรับผิดชอบกำกับดูแล ในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์มุ่งเพื่อเสริมสร้างพัฒนานักศึกษา ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ในขณะเดียวกันกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์จะต้องอยู่ในการควบคุมของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด

3. บทลงโทษในกิจกรรมรับน้องของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เน้นเรื่องมาตรการการลงโทษทางวินัยนักศึกษาถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงและการลงโทษแล้วแต่ฐานความผิด สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดบทลงโทษตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546 โทษฐานผิดวินัยมี ตั้งแต่
1. ทำทัณฑ์บน
2. ภาคทัณฑ์
3. พักการศึกษา มีกำหนดตั้งแต่ หนึ่งภาคการศึกษา ถึงสามปีการศึกษา
4. ลบชื่ออกจากการเป็นนักศึกษา

4. จริงหรือไม่ หากน้องใหม่ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เข้าร่วมการรับน้อง จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับรุ่นพี่

กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของน้องใหม่ ซึ่งสามารถที่จะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมก็ได้ ทางรุ่นพี่ไม่มีสิทธิบังคับ ข่มขู่ ด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้น้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการประสานงานกับทางคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะต่างๆ เพื่อเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ในทุกปีมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ปกครองของน้องใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประจำ มีศูนย์ Hot line รับแจ้งและคณะกรรมการป้องปรามออกตรวจในพื้นที่มหาวิทยาลัยช่วงเวลานั้นอยู่ทุกวัน

5. การข่มขู่รุ่นน้องผ่านเฟซบุ๊ก เรื่องการใช้ความรุนแรงในการรับน้อง ถือเป็นความผิดหรือไม่ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร

รศ.ดร.ธนารักษ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตามเรื่องนี้โดยตลอด ซึ่งในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งคณะทำงานด้านนี้เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลใด กลุ่มใด ถ้าหากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบก็จะต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป

อย่างไรก็ดี ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ได้สอบถามไปยัง นายไอซ์ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี สาวประเภท 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มช. สมาชิกคนหนึ่งในชมรม "วีน" ที่ยอมรับว่ากลุ่มวีนมีอยู่จริง โดยกล่าวว่า ชมรม "วีน" จะรับ กะเทย ตุ๊ด และ เกย์ เข้าชมรมเท่านั้น เหมือนกับชมรมเพศทางเลือก โดยพบว่าไม่มีทอมเข้าร่วม ทั้งนี้ ชมรมนี้เป็นชมรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพราะได้มีการก่อตั้งกันขึ้นมาเองระหว่างกลุ่มนักศึกษา โดยมีมานานกว่า 16 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 400 คน 

ส่วนวิธีการรับน้อง หากเป็นนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 1 จะห้ามแต่งหญิง บังคับให้แต่งเป็นนักศึกษาชายตลอด เพราะตามกฎมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบ นอกจากนี้ ก็ห้ามกินยาคุม ฮอร์โมน เพราะกินแล้วจะมีอาการเบลอ เรียนไม่รู้เรื่อง อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่า ส่วนคนที่กินเป็นประจำ จะยกเว้นเป็นรายกรณี

สาวประเภท 2 คนเดิม เผยอีกว่า หากเป็นสมาชิกใหม่ ไม่อยากให้สุงสิงกับคนภายนอก เพราะอยากสนิทสนมกับคนในชมรม ส่วนเวลาเรียน หรือ ทำงาน ก็ให้ทำตัวตามปกติ หากไปเที่ยวก็อยากให้ไปกับคนในชมรม เพื่อให้รักกันเหมือนพี่น้อง

กะเทยที่เข้าร่วมส่วนมากจะมาจากคณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน เพราะคณะเหล่านี้มีสาวประเภท 2 เยอะ ส่วนใครที่ไม่เข้าร่วมก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติในมหาวิทยาลัยได้ เพียงแต่ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอาจจะรู้สึกถูกกีดกัน เพราะชมรมวีน จะเป็นผู้จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่น ประกวดดาว เดือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรรมรับบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ เป็นต้น

"เรื่องตบ ยอมรับว่ามีอยู่จริง แต่จะลงมือก็ต่อเมื่อ ตักเตือนรุ่นน้องหลายครั้งแล้วไม่เชื่อฟัง แต่ก็ไม่ได้ลงมือรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บหนัก หรือ ข่มขู่ให้เข้าร่วมชมรมแต่อย่างใด" น้องไอซ์ กล่าว

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ่อตั้งกรรมการสอบ ปมชมรมวีน ขู่จัดหนัก น้องวอ กะเทย สวย ดังข้ามคืนในโซเชียลฯ ด้านสมาชิกวงในยอมรับกลุ่มนี้มีจริง ... 17 มิ.ย. 2558 18:47 17 มิ.ย. 2558 19:19 ไทยรัฐ