วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เทพชัย หย่อง' นั่ง ปธ. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ คนใหม่

“เทพชัย หย่อง” นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับเลือกเป็น ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ เจ้าตัวเผยเป็นภารกิจสำคัญในช่วงก้าวเข้าสู่เออีซี ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอิศราฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และมีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารชุดใหม่ ดังนี้ ประธานสมาพันธ์ฯ ได้แก่ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รองประธานคนที่ 1 นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 2 นายอานันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 3 พ.จ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาพันธ์ฯ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ เหรัญญิก สมาพันธ์ฯ นางสาวพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายเทพชัย กล่าวว่า การได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรสมาคมสมาชิกในประเทศไทยในช่วงก้าวเข้าสู่เออีซี สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องของเออีซี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการเลือกตั้ง ที่ประชุมได้เลือกนายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล และนายสมาน สุดโต อดีตประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการเลือกตั้ง ตัวแทนองค์กรสมาชิกได้เสนอชื่อ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ เป็นประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ฯ แต่นายวันชัย ได้ขอถอนตัว โดยให้เหตุผลว่ามีภารกิจมาก และเห็นว่าสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จะมีบทบาทในการเชื่อมโยงกับสื่อมวลชนอาเซียนมากขึ้นในช่วงเข้าสู่เออีซี จึงขอเสนอชื่อ นายเทพชัย หย่อง เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่แทน ที่ประชุมได้เลือกนายเทพชัยโดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งขัน

สำหรับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรวมขององค์กรสื่อมวลชนหลักในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย ปัจจุบันประกอบด้วย 10 องค์กรสมาชิก ได้แก่ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประ เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย.

“เทพชัย หย่อง” นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับเลือกเป็น ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ เจ้าตัวเผยเป็นภารกิจสำคัญในช่วงก้าวเข้าสู่เออีซี ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน 17 มิ.ย. 2558 18:40 18 มิ.ย. 2558 00:12 ไทยรัฐ