วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชัยนาทรับคำสั่งมท.1 เร่งกำจัดผักตบ เปิดทางน้ำเข้าไร่นา

ชัยนาทรับคำสั่งมท.1 เร่งกำจัดผักตบ เปิดทางน้ำเข้าไร่นา

  • Share:

ชัยนาท เร่ง กำจัดผักตบ บริเวณเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตามคำสั่ง รมว.มหาดไทย แจง พี่น้องชาวนา น้ำ ไม่เพียงพอต่อการทำ ข้าวนาปี

จากการประชุม VDO conference เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงข้อราชการ เรื่อง ให้พี่น้องชาวนาทั้ง 22 จังหวัด ในภาคกลางชะลอการทำนาปีออกไป เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอในการทำนาปี โดยสั่งการให้ทางจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการชี้แจงพี่น้องชาวนา ให้เข้าใจว่า ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและน้ำต้นทุนหรือน้ำที่กักเก็บไว้นั้นมีน้อย ส่วนความช่วยเหลืออื่นๆ ให้คอยติดตามรัฐบาลสั่งการอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้จังหวัดชัยนาทกำจัดผักตบชวา ที่เป็นปัญหาในการระบายน้ำและลำเลียงน้ำสู่ชาวนา ให้หมดไปภายในเวลา 2 เดือน

จากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. นายเอกศิษฐ์ ศักดีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมสรรพกำลัง นำเรือกำจัดผักตบชวา ทำการกำจัดผักตบชวาบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน รวมไปถึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันกำจัดผักตบชวา บริเวณแม่น้ำ คู คลอง ต่างๆ ที่เป็นทางผ่าน ทางแยก ทางบรรจบ มายังเขื่อนเจ้าพระยา และไหลไปตามแปลงนาของชาวนาในจังหวัดชัยนาท คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน ก่อนกำหนดของรัฐบาลอย่างแน่นอน หากไม่มีผักตบชวากลุ่มใหญ่จากน้ำเหนือลอยมาเกาะกับกลุ่มเก่า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้