วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชัยนาทรับคำสั่งมท.1 เร่งกำจัดผักตบ เปิดทางน้ำเข้าไร่นา

ชัยนาท เร่ง กำจัดผักตบ บริเวณเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตามคำสั่ง รมว.มหาดไทย แจง พี่น้องชาวนา น้ำ ไม่เพียงพอต่อการทำ ข้าวนาปี

จากการประชุม VDO conference เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงข้อราชการ เรื่อง ให้พี่น้องชาวนาทั้ง 22 จังหวัด ในภาคกลางชะลอการทำนาปีออกไป เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอในการทำนาปี โดยสั่งการให้ทางจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการชี้แจงพี่น้องชาวนา ให้เข้าใจว่า ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและน้ำต้นทุนหรือน้ำที่กักเก็บไว้นั้นมีน้อย ส่วนความช่วยเหลืออื่นๆ ให้คอยติดตามรัฐบาลสั่งการอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้จังหวัดชัยนาทกำจัดผักตบชวา ที่เป็นปัญหาในการระบายน้ำและลำเลียงน้ำสู่ชาวนา ให้หมดไปภายในเวลา 2 เดือน

จากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. นายเอกศิษฐ์ ศักดีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมสรรพกำลัง นำเรือกำจัดผักตบชวา ทำการกำจัดผักตบชวาบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน รวมไปถึงแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันกำจัดผักตบชวา บริเวณแม่น้ำ คู คลอง ต่างๆ ที่เป็นทางผ่าน ทางแยก ทางบรรจบ มายังเขื่อนเจ้าพระยา และไหลไปตามแปลงนาของชาวนาในจังหวัดชัยนาท คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน ก่อนกำหนดของรัฐบาลอย่างแน่นอน หากไม่มีผักตบชวากลุ่มใหญ่จากน้ำเหนือลอยมาเกาะกับกลุ่มเก่า

ชัยนาท เร่ง กำจัดผักตบ บริเวณเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตามคำสั่ง รมว.มหาดไทย แจง พี่น้องชาวนา น้ำ ไม่เพียงพอต่อการทำ ข้าวนาปี 17 มิ.ย. 2558 18:08 17 มิ.ย. 2558 23:51 ไทยรัฐ