วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พะเยา ไข้เลือดออกเริ่มระบาด พบผู้ป่วยแล้วกว่า 60 ราย

พะเยา โรคไข้เลือดออก ระบาดหนัก พบผู้ป่วยแล้วกว่า 60 ราย ขณะที่ อ.ดอกคำใต้ พบผู้ป่วยมากที่สุด นอน รพ.แล้ว จำนวน 30 ราย สสจ.เร่งเปิดศูนย์ฯ ป้องกัน-ติดตามการแพร่ระบาดแบบครบวงจร ...

วันที่ 17 มิ.ย. 58 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ ป้องกันไข้เลือดออกเพื่อติดตามระวังการแพร่ระบาด หลังไข้เลือดออก เริ่มระบาดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบแล้วกว่า 60 ราย อ.ดอกคำใต้ มากสุด แอดมิด รพ. 30 ราย โดยโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มออกมาชี้แจงกับชาวบ้านให้ทราบถึงแนวทางป้องกันไข้เลือดออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน โรงพยาบาล ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก ให้กับผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลดอกคำใต้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันไข้เลือดออก หลังภาวะไข้เลือดออก เริ่มระบาดเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่นายแพทย์ ขจร วินัยพาณิชย์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา ระบุว่า ตอนนี้ทางสาธารณสุขพะเยา ได้เปิดศูนย์ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และติดตามการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก อย่างครบวงจร โดยขณะนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุด คือ อำเภอดอกคำใต้ พบผู้ป่วยแล้วจำนวน กว่า 30 ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด 60 รายที่พบ

นอกจากนั้น นายแพทย์สาธารณสุข ยังระบุอีกว่า การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้ พบว่า มีอัตราผู้ป่วย เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า จำนวนผู้ป่วยปีนี้มากกว่าปีก่อน และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ซึ่งมาตรการการดำเนินการของสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการจัดการในพื้นที่ระบาดของโรค ให้สามารถควบคุมโรคให้สงบอย่างรวดเร็ว และควบคุมการระบาด ไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ใหม่ และได้เปิด war room เพื่อกำกับ ติดตามและรับฟังผลการควบคุมโรค ในพื้นที่ตำบลที่เกิดโรคและควบคุมไม่ได้ และพื้นที่เกิดโรคใหม่

สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่า มีอัตราผู้ป่วย ที่พบแล้วในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 60 ราย โดยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 25 ราย อำเภอเชียงคำ 15 ราย อำเภอจุน 10 ราย อำเภอปง 5 ราย อำเภอแม่ใจ 3 ราย อำเภอเมือง 2 ราย และอำเภอที่ไม่พบไข้เลือดออกจำนวน 3อำเภอ คือ อำเภอเชียยงม่วน อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง

พะเยา โรคไข้เลือดออก ระบาดหนัก พบผู้ป่วยแล้วกว่า 60 ราย ขณะที่ อ.ดอกคำใต้ พบผู้ป่วยมากที่สุด นอน รพ.แล้ว จำนวน 30 ราย สสจ.เร่งเปิดศูนย์ฯ ป้องกัน-ติดตามการแพร่ระบาดแบบครบวงจร ... 17 มิ.ย. 2558 17:25 17 มิ.ย. 2558 19:02 ไทยรัฐ