วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงสีภาคใต้ขาดสภาพคล่อง วอนรัฐปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

นายกสมาคมโรงสีฯภาคใต้ เผยมีโรงสีในพื้นที่ขาดสภาพคล่องหลายแห่ง วอนรัฐบาลช่วย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมหนุนรัฐตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ เจ้าของโรงสีข้าวโสภณเจริญพาณิชย์ และนายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลมีนโยบายชดเชยต้นทุนราคาข้าวเปลือกไร่ละ 1,000-1,500 บาท แต่จะต้องไม่ผ่านคนกลาง หากข้าวเปลือกล้นตลาดขอให้รัฐบาลตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวให้ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ไม่มีข้าวเปลือกออกสู่ตลาด โดยชาวนาจะเริ่มทำนาตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ ส่วนการปลูกข้าวในภาคใต้นั้น จะมีการปลูกข้าวกันมากในพื้นที่ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง แต่ในปีนี้เกิดภัยแล้งระยะยาว จนส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกลดลงประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าราคาข้าวเปลือกน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี

นายสุทธิพร กล่าวอีกว่า รัฐบาลควรมีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนโรงสีข้าวด้วย โดยให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะการคืนสินเชื่อ 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งจะใช้เงินในการดำเนินงานดังกล่าวประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงสีที่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนได้ยืมเงินดังกล่าวไปใช้ดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เนื่องจากขณะนี้โรงสีข้าวจำนวนมากขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินทุนหมุนเวียน.

นายกสมาคมโรงสีฯภาคใต้ เผยมีโรงสีในพื้นที่ขาดสภาพคล่องหลายแห่ง วอนรัฐบาลช่วย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมหนุนรัฐตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี... 17 มิ.ย. 2558 16:19 17 มิ.ย. 2558 16:52 ไทยรัฐ