วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยสนามออกกำลัง ตามสถานที่ทำงาน

ทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่า การออกกำลังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่อุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเพราะมักจะเจียดหาเวลาไม่ค่อยได้

ผู้เชี่ยวชาญการออกกำลังของชาติตะวันตกได้พยายามหาแบบการออกกำลังที่ใช้เวลาสั้น แต่ได้ผลดีพร้อมด้วย

เครื่องมือที่พอหาได้ มา 2-3 อย่าง อย่างน้อยก็ช่วยให้เป็นการออกกำลังแก้ขัดได้

การออกกำลังแบบสำเร็จรูป อย่างแรก ได้แก่การออกกำลัง โดยใช้บันได อาคารสถานที่ทุกแห่งย่อมมีบันไดใช้ได้ด้วยกัน แบบที่สอง ใช้บริเวณทางเดินให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นตอนไหน ตั้งแต่การเดินทางไปมา และไปทานอาหารกลางวันก็ย่อมเดินได้

และแบบหลังสุด หากมีที่ว่างตามข้างๆอาคาร หรือหลังอาคาร ยิ่งดีหนัก เป็นตอนแดดร่มลมตก ยิ่งชวนให้แวะออกกำลังได้.

ทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่า การออกกำลังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่อุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเพราะมักจะเจียดหาเวลาไม่ค่อยได้... 17 มิ.ย. 2558 15:35 17 มิ.ย. 2558 15:35 ไทยรัฐ