วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสทช.อนุมัติให้ ก.คลังยืมเงิน 1.4 หมื่นล้าน 3 ปีไม่คิดดอก

กสทช.อนุมัติให้ ก.คลังยืมเงิน 1.4 หมื่นล้าน 3 ปีไม่คิดดอก

  • Share:

ที่ประชุมบอร์ดกสทช. มีมติอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้ ก.คลังยืม เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนเร่งด่วน มูลค่า 14,300 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ย ชี้ ใช้ในกิจการรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. มีมติ 9 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบให้กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนเร่งด่วน เป็นเงิน 14,300 ล้านบาท เบื้องต้นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

เลขาธิการ กสทช.กล่าวต่อว่า สำหรับการอนุมัติ จะสอดคล้องตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการองค์กรการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ข้อ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุน กทปส. เพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

"การให้กระทรวงการคลังยืมไปครั้งนี้ ไม่มีดอกเบี้ย ทางสำนักงบประมาณจะต้องทำแผนการคืนเงินมาให้ กสทช. ซึ่งโครงการกองทุน กทปส.ทาง คสช. สั่งระงับไว้ทุกโครงการ ทำให้เงินในกองทุนที่มีอยู่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ รวมทั้งต้องทำสัญญากันอย่าไปห่วงเพราะเราทำตามรัฐบาล และเมื่ออยู่ภายใต้รัฐบาลก็ไม่หวั่นหนี้สูญ" นายฐากร กล่าว

ขณะที่ ล่าสุดบอร์ดกองทุนฯ มีเงินอยู่ทั้งหมด 19,000 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ ให้ยืมไปรวมทั้งสิ้น 14,800 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอนุมัติแผนการประมูล 4จี คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เดือนพฤศจิกายน 2558 และคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์เดือนมกราคม 2559

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการนำเงินกองทุนไปใช้ในกิจการพัฒนาระบบน้ำและพัฒนาขนส่ง ไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนกทปส. ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 แม้สำนักงานจะอ้างถึงประกาศคสช. เพราะไม่มีรายละเอียดโครงการ และแม้จะเป็นความจำนงจากกระทรวงการคลัง แต่ก็ยังต้องมีกระบวนการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ชั่งน้ำหนักระหว่างการพัฒนาระบบน้ำขนส่ง กับการพัฒนาด้านโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน อะไรคือภารกิจสำคัญของ กสทช.ในการนำเงินไปใช้ตรงนี้ หรือว่ารัฐบาลควรนำไปใช้มากกว่ากัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้