วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นาเปียกสลับแห้งรับฝนแล้ง กรมข้าววิจัยประหยัดน้ำ50%

นาเปียกสลับแห้งรับฝนแล้ง กรมข้าววิจัยประหยัดน้ำ50%

  • Share:

จากสถานการณ์น้ำปีนี้ หลายพื้นที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวที่เกษตรกรจะปล่อยมีน้ำขังตลอดฤดูปลูก ทำให้ใช้น้ำมากถึงไร่ละ 1,200-2,000 คิว นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เผยว่า เพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำปลูกข้าวมาก กรมการข้าวได้ทำการวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยรูปแบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว นำร่องปลูกข้าวฤดูนาปรังในจังหวัดสุพรรณบุรี, ปทุมธานี และอ่างทอง

ปรากฏผลน่าพึงพอใจ กรมการข้าวจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งเพื่อให้ผลิตข้าวได้แม้น้ำชลประทานมีจำกัด ให้สามารถนำมาใช้กับการเพาะปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรัง สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ 20-50% ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและสภาพอากาศและยังช่วยลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำได้ 30% ทั้งยังเป็นการเพิ่มรากข้าวให้ดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ใช้ปุ๋ยน้อยลงเป็นการประหยัดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง


สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง มีขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมดินปลูกข้าวด้วยวิธีปกติ เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วระบายน้ำออกจากนาให้แห้ง

2.เมื่อข้าวอายุประมาณ 10-12 วัน ให้พ่น สารกำจัดวัชพืช ตามชนิดของวัชพืชที่เกิดขึ้น เมื่อวัชพืชตายได้ 3 วัน ให้เพิ่มระดับน้ำในนาประมาณ 3 ซม. ขังนาน 3 วัน

3.ใส่ปุ๋ยครั้งแรกด้วยสูตร 16-20-0 อัตราไร่ละ 30-35 กก. แล้วรักษาระดับน้ำท่วมผิวดิน ขังน้ำไว้จนกระทั่งน้ำแห้ง หากพบวัชพืชให้รีบกำจัดอีกครั้ง

4.ประมาณ 2 สัปดาห์ น้ำในนาเริ่มแห้ง ดินเริ่มแตกระแหง ให้ระบายน้ำลงนาระดับ 3-5 ซม.ขังไว้จนกระทั่งน้ำแห้ง ให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งจนกระทั่งข้าวอายุประมาณ 45-50 วัน หากพบวัชพืชต้องรีบกำจัด ก่อนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2

5.เมื่อข้าวอยู่ในระยะแตกกอสูงสุด (อายุ 45-50 วัน) ให้เพิ่มระดับน้ำในนาสูง 5 ซม. ขังไว้นาน 3 วัน จนข้าวเริ่มออกช่อดอก (อายุ50-55 วัน)

6.ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ด้วยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตราไร่ละ 10-15 กก. หลังจากนั้น 7 วัน ให้เพิ่มระดับน้ำ 10 ซม. รักษาระดับน้ำจนข้าวออกดอกถึงระยะแป้งในเมล็ดเริ่มแข็ง หรือ 15-20 วันหลังข้าวออกดอก

7.หลังข้าวออกดอกแล้ว 20 วัน ระบายน้ำออกจากแปลงให้แห้งเพื่อเร่งการสุกแก่


นายชาญพิทยา กล่าวอีกว่า การทำนาเปียกสลับแห้งแม้จะต้องระวังปัญหาวัชพืชเป็นพิเศษ แต่สามารถลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, หนอนห่อใบข้าว, หนอนกอข้าว ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย และช่วยให้ฟางย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้ดีอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้