วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อดุลย์' โต้สร้างสนามแข่งรถให้เด็กแว้น

"อดุลย์" ปัดสร้างสนามแข่งรถให้เด็กแว้น เพราะเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูก โดยจะเน้นให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งจะจัดทำทะเบียนประวัติเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำมาอบรม...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาเยาวชนหรือเด็กแว้น ซึ่งแข่งรถในทางสาธารณะ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเต็มที่ ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เน้นแก้ปัญหาเชิงสังคม โดยจะใช้สภาเด็กและเยาวชนซึ่งมีทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นแกนนำในการนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการรณรงค์ให้เห็นถึงต้นแบบของเยาวชนที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดทำคู่มือการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธีเหมาะสมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำเด็กเหล่านี้มาสู่การอบรมพัฒนา อย่างไรก็ตาม พม. ไม่ได้เสนอที่จะให้มีการสร้างสนามแข่งขันสำหรับเด็กแว้นเหล่านี้ เพียงแต่เป็นข้อเสนอในที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ซึ่งมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่า ในระยะยาวมีความเป็นได้หรือไม่ ที่จะนำพื้นที่ที่มีอยู่มาจัดกิจกรรมทั้งเชิงอบรมให้ความรู้ ถึงกฎกติกาในการขับขี่ รวมถึงอาจจะเป็นสนามการแข่งขันให้กับเด็ก เป็นการดึงศักยภาพของเด็กมาแสดงออกในเชิงบวก เป็นเพียงข้อเสนอ ที่จะต้องศึกษารายละเอียดถึงความเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เป็นการสร้างสนามใหม่ให้เด็กแว้นมาแข่งขันกัน

"อดุลย์" ปัดสร้างสนามแข่งรถให้เด็กแว้น เพราะเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูก โดยจะเน้นให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งจะจัดทำทะเบียนประวัติเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำมาอบรม... 17 มิ.ย. 2558 14:07 17 มิ.ย. 2558 14:38 ไทยรัฐ