วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บวรศักดิ์” ปลื้ม ร่าง รธน.ยกเป็นฉบับมนุษย์นิยม

“บวรศักดิ์”ปลื้มร่าง รธน.ยกเป็นฉบับมนุษย์นิยม โต้ ไม่มีอำนาจนิยม ย้ำ “อารยสถาปัตย์-พลเมือง” ไม่ใช่วาทกรรม แต่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รู้สิทธิหน้าที่ตัวเอง เตรียมชี้แจงใหญ่ ร่างแก้ รธน.เร็วๆ นี้

วันที่ 17 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่มบูรพาพิทักษ์ภาคีเครือข่ายจิตอาสาเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและทูตอารยสถาปัตย์” นำโดย นายสุเมธ พลคชา และ นายกฤษณะ ละไล ยื่นหนังสือสนับสนุน และมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติคำว่า “อารยสถาปัตย์” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการให้เท่าเทียมเหมือนคนปกติ และลดเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ สตรีมีครรภ์

ภายหลังการรับมอบหนังสือ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปแจ้งให้ กมธ.ยกร่างฯ ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ ต่อไป ยืนยันว่า คำว่า “อารยสถาปัตย์” และ "พลเมือง" ไม่ใช่วาทกรรม เพื่อให้ดูเท่ เก๋ แต่เป็นการส่งสารไปยังคนไทยทุกคน ว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่า สภาพร่างกายเป็นอย่างไร มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่ากันหมด เป็นการทำให้เกิดสำนึกความเป็นพลเมือง รู้หน้าที่สิทธิของตัวเอง ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ยืนยัน ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นมนุษย์นิยม ไม่ใช่อำนาจนิยมตามที่พูดกัน

จากนั้น นายบวรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหลายฝ่ายยื่นขอให้ กมธ.ยกร่างฯ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในหลายประเด็นว่า ไม่ขอพูดเป็นรายวัน จะขอพูดครั้งเดียวเมื่อถึงเวลา และจะชี้แจงทั้งหมดทุกประเด็นในเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะมีการพิจารณาทบทวนแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตราส่วนการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองนั้น ขณะนี้พรรคการเมืองได้ส่งเอกสารเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาให้กมธ.ยกร่างฯ แล้ว.

“บวรศักดิ์”ปลื้มร่าง รธน.ยกเป็นฉบับมนุษย์นิยม โต้ ไม่มีอำนาจนิยม ย้ำ “อารยสถาปัตย์-พลเมือง” ไม่ใช่วาทกรรม แต่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รู้สิทธิหน้าที่ตัวเอง เตรียมชี้แจงใหญ่ ร่างแก้ รธน.เร็วๆ นี้ ... 17 มิ.ย. 2558 11:08 17 มิ.ย. 2558 11:29 ไทยรัฐ