วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขึ้นอธิบดีอัยการ (2)

โดย ซี.12

นอกจาก รองอธิบดีอัยการ 10 คนแรกที่จะได้ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้

ยังมี รองอธิบดีอัยการ อีก 21 รายที่อยู่ในคิวจะได้ขึ้นเหมือนกันคือ

1.นายไชยยง บุญเรืองศักดิ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน 2.นางอมราวดี ศัลยพงษ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่ง 3.นายภาณุรัตน์ โง่นคำ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 4.นายภาณุพงษ์ โชติสิน รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 5.นายปริญญา จิตรการนทีกิจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ

6.นายวันชาติ สันติกุญชร รองอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย 7.นายไพบูลย์ อานัญจวณิชย์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 8.นายกฤษฎา บุญยสมิต รองอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย 9.นายนิวิษฐ์ ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 10.นางสาวพนมพร ไพเราะ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีล้มละลาย

11.นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช รองอธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 12.นายวิสูตร พ่วงใส รองอธิบดีอัยการภาค 8 13.นายกัมพล ชัยรัชนีกร รองอธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี 14.นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการ 15.นายอนันต์ นัดวิไล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด

16.นางทัศนีย์ สีลวานิช รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 17.นายเกษม สุกิจบริหาร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 18.นายวิภาส สระรักษ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการ 19.นายพิศิษฐ์ รัตนโกสุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 20.นายธนาพัฒน์ ทองภักดี รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองระยอง 21.นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร รองอธิบดีอัยการภาค 1

ชื่อเสียงเรียงนามและตำแหน่งอาจมีผิดพลาดสับสนไปบ้างวานผู้รู้จริงช่วยแก้ไขให้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นการนับตำแหน่งว่างแบบคร่าวๆเท่านั้นถ้าเก้าอี้ อธิบดีอัยการ ว่างน้อยกว่า 31 ตำแหน่ง คนที่มีชื่ออยู่ท้ายๆก็ต้องรอคิวหน้า แต่ถ้ามีมากกว่าก็เป็นโอกาสของคนที่มีอาวุโสลำดับที่ 32 ไปตามลำดับ

ในฐานะคนนอกก็บอกกันได้แค่นี้แหละ.

“ซี.12”

17 มิ.ย. 2558 10:42 17 มิ.ย. 2558 10:42 ไทยรัฐ