วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งแก้ปัญหา...ส่งออกข้าวไปจีน...!!

โดย ดอกสะแบง

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศคู่ค้าข้าวกับไทยที่สำคัญมาก ด้วยแต่ละปีได้นำเข้าสินค้าข้าวจากบ้านเราสูงมาก ไม่แพ้ยุโรปและอเมริกา...

อย่างเมื่อ...ปีที่แล้วตลาดจีนรับซื้อข้าวเมืองไทย (มิใช่จีทูจี)ไปกว่า 773,684.51 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 23,709.44 ล้านบาท มีทั้งข้าวขาว ข้าวหอม ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวผสมและข้าวแดง ถึงปีนี้ (2558) 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ไทยส่งข้าวไปจีนแล้ว 174,436.38 ตันเป็นเงิน 5,051.53 ล้านบาท...

เส้นทางกำลังจะฉลุยก็มีสะดุด...เมื่อ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง ได้ส่งรายงานว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ตรวจพบปัญหาความปลอดภัยและคุณภาพข้าวจากเมืองไทย...

คือ...วัชพืชติดไปกับสินค้าข้าวคือเมล็ดขี้เหล็กย่าน (Mikania micrantha) ซึ่งเป็นวัชพืชกักกันของจีน ปนเปื้อนไปกับปลายข้าวขาวกับปลายข้าวเหนียว เพื่อความปลอดภัยและคงคุณภาพสินค้าข้าวที่ส่งไปยังบ้านเขา จึงขอให้ไทยหาสาเหตุและดำเนินมาตรการหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ อีก...

เท่านั้นยังไม่พอ...จีนได้แถมต่ออีกในประเด็นในมาตรการความปลอดภัย โดย AQSIQ กำหนดให้ผู้ผลิตและส่งออกข้าวไปยังจีนต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อ AQSIQ ผ่านหน่วยงานราชการของประเทศที่ส่งออก พร้อมทั้งให้ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพืช ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ขอขึ้นทะเบียน แล้วจัดส่งชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินให้ AQSIQ เพื่อจะได้พิจารณาประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไป

ซึ่ง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นพร้อมส่งเอกสารให้ AQSIQ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน นี้...!!

ทั้งนี้...AQSIQ จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้น จะไม่รับดำเนินการตรวจสอบสินค้าของผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากต่างประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน...!!

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร...จึงได้มอบหมายให้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เร่งรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของจีนโดยเร็ว พร้อมร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าข้าว

และ...ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวส่งออกไปจีน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าข้าวไทย ป้องกันไม่ให้ปัญหา บานปลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไปจีนในระยะยาว ด้วย....!!

ดอกสะแบง

17 มิ.ย. 2558 10:37 17 มิ.ย. 2558 10:37 ไทยรัฐ