วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิกฤติประปาคนกรุง น้ำเค็มทำรสกร่อย วอนประหยัดใช้

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กปน. เผยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤติมากกว่าทุกปี นอกจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์จะมีน้อยมากแล้ว ยังประสบกับฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาล และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี จนกรมชลประทานต้องออกประกาศเตือนเกษตรกรให้ชะลอการทำนาปี ทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบภาคการเกษตรเท่านั้น น้ำ เพื่อการผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนทั่วไปและภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำดิบหลักเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปน. สำหรับประชาชนมากกว่า 10ล้านคน

นายธนศักดิ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้ตั้ง “ศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ” เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์คือ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา เริ่มลดกำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปาลงเฉพาะโรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลดลงจาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วงเวลา ส่วนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งรับน้ำดิบจากเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ยังคงผลิตน้ำประปาตามปกติ ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะนี้กรมชลประทานได้ลดการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้น้ำไม่พอผลักดันน้ำเค็ม แต่เพื่อช่วยยืดระยะ เวลาให้มีน้ำใช้จนกว่าฝนจะมา จึงอาจส่งผลให้น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมืองปทุมธานี มีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐาน คือ 0.25 กรัม/ลิตร (ค่าความเค็มในน้ำดิบที่สามารถรับรู้รสกร่อยได้ คือ 0.5 กรัม/ลิตรขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม เมื่อผลิตเป็นน้ำประปาจะดูจากค่าความนำไฟฟ้า ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยตนเอง ผ่าน twqonline.mwa.co.th แสดงข้อมูลคุณภาพ น้ำแบบเรียลไทม์ ทั้งค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ค่า ความขุ่น ค่าความนำไฟฟ้า ค่าความเค็มและค่าความ เป็นกรด-ด่าง หากค่าความนำไฟฟ้าในน้ำประปาสูงถึง 700 หน่วย กปน.จะประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้เริ่มสำรองน้ำประปาไว้สำหรับดื่ม โดยสำรองไว้อย่างน้อยครัวเรือนละ 60 ลิตรก็จะเพียงพอต่อการบริโภค (ทั้งนี้ ประชาชนจะรับรู้รสน้ำประปากร่อย เมื่อค่าความนำไฟฟ้าสูงถึง 1,200 หน่วยขึ้นไป)

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กปน. เผยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤติมากกว่าทุกปี นอกจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์จะมีน้อยมากแล้ว ยังประสบกับฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาล... 17 มิ.ย. 2558 04:00 17 มิ.ย. 2558 07:08 ไทยรัฐ