วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดเด็กอาชีวะปี 58 พุ่งตั้งเป้าปีหน้าขยับสัดส่วน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในระดับ ปวช.ตั้งเป้าผู้สมัครไว้ที่ 176,538 ราย นั้น จากรายงานของสถานศึกษาในสังกัด หลังสิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พบว่ามี ผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช. 202,410 คน สูง กว่าเป้าถึง 25,872 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 โดย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 41,820 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04 ซึ่งยังไม่นับรวม ปวช.ในระบบทวิศึกษาที่มีผู้สมัครเรียนอีกจำนวน 31,405 คน สำหรับประเภทวิชาที่มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรม 115,249 คน พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 58,865 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 9,011 คน คหกรรม 7,489 คน และเกษตรกรรม 5,350 คน ส่วนระดับ ปวส. ตั้งเป้ารับผู้เรียน 121,471 คน มีผู้สมัคร 112,064 คน ต่ำกว่าเป้า 9,407 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71 แต่ถือว่ามากกว่าปีที่แล้ว 8,763 คน คิดเป็นร้อยละ 8.48 เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ในปีการศึกษา 2559 สอศ.ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ในสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งนอกจากการขยายการศึกษาในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นแล้ว ตนเชื่อว่าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ จะยิ่งเป็นแรงจูงใจ ให้คนมาเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)... 17 มิ.ย. 2558 03:58 17 มิ.ย. 2558 03:58 ไทยรัฐ