วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุ่ม 4 พันล้านอุ้มเอสเอ็มอี

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลให้ 4,073 ล้านบาท แบ่งเป็นการจัดสรรให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 875 ล้านบาท และให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อพีจีเอส ระยะที่ 5 และชดเชยเงิน 3,225 ล้านบาท ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ประกอบด้วย การชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 1,350 ล้านบาท ชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้ บสย. 487.5 ล้านบาท และชดเชยส่วนต่างระหว่างค่าประกันชดเชยกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับให้ บสย. จำนวน 1,387.5 ล้านบาท

“เดิม ครม.เมื่อวันที่ 17 มี.ค.58 ได้เห็นชอบทั้ง 2 โครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเอสเอ็มอี ไปแล้ว แต่ ครม.ให้ไปสรุปวงเงินงบประมาณที่จะนำไปชดเชยให้ชัดเจน จึงต้องกลับไปคิดและนำมาเสนอใหม่ โดยในโครงการพีเอสจี ระยะที่ 5 รัฐเพิ่มวงเงินชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้เอสเอ็มอีอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท ทำให้โครงการดังกล่าวมีวงเงินค้ำประกันรวม 240,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแรงได้ดีขึ้น ส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มีวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท โดยผู้กู้ต้องเป็นลูกหนี้ใหม่และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (รี-ไฟแนนซ์) มาจากสถาบันการเงินอื่น ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายเล็กๆที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ให้มีทุนไปทำกิจการได้คล่องตัวยิ่งขึ้น”.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยอนุมัติวงเงินงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลให้ 4,073 ล้านบาท... 17 มิ.ย. 2558 03:25 17 มิ.ย. 2558 03:25 ไทยรัฐ