วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สังคายนาสมาคมการค้า

สังคายนาสมาคมการค้า

  • Share:

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จะทำการปรับปรุงข้อมูลสมาคมการค้าที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมให้มีความทันสมัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมาคมการค้าที่มีอยู่ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายที่จะจัดการกับสมาคมการค้า 564 สมาคม ซึ่งขาดการติดต่อกับสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า 2 ปีขึ้นไป หรือไม่นำส่งสำเนางบดุลหรือรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนติดต่อกันเป็นเวลาถึง 3 ปี โดยกรมจะให้โอกาสในการยืนยันข้อมูล แจ้งข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการใดๆก็จะมีมาตรการดำเนินการต่อไป “การดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดระบบ (Cleansing) สมาคมการค้าให้มีความถูกต้อง เพราะหลายสมาคมตั้งขึ้นมาแล้ว ไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงต้องทำการปัดกวาดครั้งใหญ่ เพื่อให้สมาคมการค้ามีความน่าเชื่อถือ มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผลักดันให้สมาคมการค้ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย”

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่ได้จดทะเบียนกับกรมจำนวน 3,101 สมาคม โดยเป็นสมาคมการค้าสลากมากถึง 2,114 สมาคม หรือคิดเป็น 68% ที่เหลือ 987 สมาคม หรือ 32% เป็นสมาคมทั่วไป และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการค้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้