วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์โสมฯ ประทานสัมภาษณ์พิเศษ ไทยรัฐทีวี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถึงการทรงงานเพื่อราษฎรผู้ประสบภัย และเรื่องราวความรักความผูกพันที่มีต่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระธิดา 

เมื่อเวลา 15.23 น. วันที่ 16 มิถุนายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ วังสวนกุหลาบ ในการประทานสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถึงการทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นพระกรณียกิจที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี และเรื่องราวความรักความผูกพันที่มีต่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระธิดา

นอกจากนี้ ยังประทานสัมภาษณ์ถึงการทรงแบ่งเวลา ในการปฏิบัติพระกรณียกิจอื่น ๆ และความประทับใจในการถวายงานรับใช้ ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ซึ่งสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว สัมภาษณ์โดยนางสาวเขมสรณ์ หนูขาว จะออกอากาศในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.30 น. ถึง 21.30 น. ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถึงการทรงงานเพื่อราษฎรผู้ประสบภัย และเรื่องราวความรักความผูกพันที่มีต่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระธิดา 16 มิ.ย. 2558 20:19 3 ก.ค. 2558 18:11 ไทยรัฐ