วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อุดมเดช' เชื่อคนพอใจ รบ. ทำงาน ปัดออกความเห็นเปิดกาสิโน

'อุดมเดช สีตบุตร' เชื่อมั่น ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ และร่วมมือรัฐบาลเดินหน้าประเทศ ไม่ขอออกความเห็นข้อเสนอเปิดกาสิโนในประเทศไทย บอกยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น ...

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ระบุถึง ข้อเสนอของ สปช. ให้เปิดบ่อนกาสิโนในประเทศไทย และจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องว่า เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องหารือในส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น ขณะนี้ ยังไม่ขอให้ข้อมูลได้ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ระบุถึง ความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้าย นายทหารประจำปี 2558 ว่า ยังมีเวลาพิจารณาอีกหลายเดือน และมีขั้นตอนที่จะต้องหารือในคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพลร่วมกันต่อไป

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ยังระบุถึง ข้อเสนอแนะของรัฐบาลให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการเกษตรว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็น การใช้น้ำที่อาจจะไม่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น คือ การทำฝนเทียม แต่ขณะนี้ ความชื้นยังไม่เพียงพอที่จะทำฝนเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อร่วมมือกันใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างพอเพียง โดยเฉพาะด้านการเกษตร เพราะหากไม่เข้าใจกันแล้ว จะส่งผลกระทบได้

ทั้งนี้ กองทัพได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ในการเน้นย้ำ และเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ รวมไปถึงการปฏิบัติตัว ในระบอบประชาธิปไตย ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น พร้อมยอมรับว่า รัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแล เพราะเกรงว่า จะมีบุคคลบางกลุ่มนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นเงื่อนไข จนส่งผลกระทบกับด้านต่างๆ

นอกจากนี้ พลเอกอุดมเดช เชื่อมั่นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ และให้ความร่วมมือรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยแสดงออกถึงความพึงพอใจระดับสูง ผ่านผลโพลที่ใช้หลักทางวิชาการในการสำรวจ จึงแสดงให้เห็นว่า การทำงานของรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว

'อุดมเดช สีตบุตร' เชื่อมั่น ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ และร่วมมือรัฐบาลเดินหน้าประเทศ ไม่ขอออกความเห็นข้อเสนอเปิดกาสิโนในประเทศไทย บอกยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น ... 16 มิ.ย. 2558 17:16 16 มิ.ย. 2558 19:29 ไทยรัฐ