วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกรียงไกร เห็นต่างหนุนสร้างบ่อน จ.กันดาร

เกรียงไกร เห็นต่างจาก พ.ต.อาณันย์ หนุนสร้างบ่อนกาสิโนในจังหวัดทุรกันดาร

นายเกรียงไกร ภูมิเหล่า แจ้ง สปช.กลุ่มรักชาติที่เสนอให้รัฐบาลตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อเก็บภาษีเข้ารัฐใช้ในการพัฒนาประเทศว่า ในบ่ายวันที่ 16 มิ.ย. 2558 จะมีการประชุม สปช. กลุ่มรักชาติเพื่อประมวลและรวบรวมแนวคิดรูปแบบของการเปิดบ่อนกาสิโนให้ถูกกฎหมายที่ห้อง 217 อาคาร 2 รัฐสภา เพราะหลังเปิดแนวคิดนี้ได้มีเพื่อน สปช. อีกหลายคนขอเข้าร่วมกลุ่มด้วย ขณะนี้มีกว่า 20 คนแล้วที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้

ส่วนพื้นที่ที่จะจัดทำ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่า เห็นต่างจาก พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย ที่เห็นว่าควรสร้างในเมืองที่เจริญแล้วอย่างเมืองพัทยา แต่ส่วนตัวนายเกรียงไกรเอง มีความเห็นว่าควรไปจัดสร้างที่จังหวัดเล็กๆ ที่ทุรกันดาร เหมือนเมืองลาสเวกัสของสหรัฐฯ โดยรูปแบบให้รัฐทำเองหรือให้สัมปทานเอกชนและแบ่งผลกำไร 40:60 เพราะเอกชนลงทุน เมื่อลงตัวทุกอย่างจะเดินได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่การเปิดบ่อนเสรีอย่างที่มีการพูดกันไป ทั้งนี้จะได้ข้อสรุปเบื้องต้นหลังการประชุม

เกรียงไกร เห็นต่างจาก พ.ต.อาณันย์ หนุนสร้างบ่อนกาสิโนในจังหวัดทุรกันดาร 16 มิ.ย. 2558 15:11 16 มิ.ย. 2558 17:31 ไทยรัฐ