วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขึ้นอธิบดีอัยการ

โดย ซี.12

ทีแรกตั้งใจจะจบความในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของผู้คนในแวดวงอัยการในตอนที่สองตั้งแต่เมื่อวานนี้

แต่เมื่อพิจารณาทบทวนข้อเขียนดังกล่าวก็พบว่าได้นำเสนออะไรที่ผิดพลาดไปบ้างเล็กน้อยถึงจะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ก็อาจจะทำให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอัยการเข้าใจผิดไปได้

นั่นคือการที่ระบุว่ามี รองอัยการสูงสุด และ ผู้ตรวจการอัยการ

ถึงเวลา เกษียณอายุราชการ หลายคนในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จึงต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งคนทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ที่จริงมิใช่การ เกษียณอายุราชการ แต่เป็นการพ้นจากตำแหน่งบริหารตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถไปเป็น อัยการอาวุโส ได้จนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์จึงจะเกษียณจริงๆ

จึงขอทำความเข้าใจว่าทั้ง อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด และ ผู้ตรวจการอัยการ ที่เอ่ยชื่อมาในข้อเขียน 2 วันที่ผ่านมานั้นยังไม่เกษียณอายุแต่ต้องพ้นจากตำแหน่งบริหารไปเป็นอัยการอาวุโสได้จนอายุ 70 แต่ใครจะขอเกษียณตอนนี้ก็ได้ไม่ห้าม

ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วยังมีพื้นที่เหลือก็ต้องว่ากันต่อด้วยเรื่องของอัยการนี่แหละ

ตำแหน่งสำคัญของ ข้าราชการอัยการชั้น 6 คือตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีและสำนักงานอื่นๆมีอยู่ด้วยกัน 60-70 อัตรา (ถ้าผิดช่วยทักท้วงมาด้วย)

เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ มี อธิบดีอัยการ ที่มีอาวุโสสูงสุดได้

เลื่อนขึ้นเป็น รองอัยการสูงสุด 2 ราย และได้เลื่อนขึ้นเป็น ผู้ตรวจการอัยการ อีก 11 ราย ทำให้มีตำแหน่งอธิบดีอัยการว่างแน่ๆ 13 เก้าอี้ แล้วยังมีตำแหน่งว่างจากการที่เจ้าของตำแหน่งเดิมต้องไปเป็น อัยการอาวุโส อีก 18 ตำแหน่ง รวมแล้ว เก้าอี้อธิบดีอัยการ จะว่างถึง 31 เก้าอี้

หลังจากมีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในระดับ อธิบดีอัยการ เรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงคราวของการพิจารณาให้ รองอธิบดีอัยการ ทะยานขึ้นสู่เก้าอี้ อธิบดีอัยการ ในราว 31 คน

มาดูกันว่า รองอธิบดีอัยการ 31 รายที่เข้าคิวรอขึ้นเป็น อธิบดีอัยการ นั้นมีใครกันบ้าง

อาวุโสอันดับหนึ่งคือ นายศิริศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ ติดตามด้วย นายชาญชัย โชติเวทธำรง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด นายธีระ หงส์เจริญ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เรือโทสมนึก เสียงก้อง รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินทร์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน นางอุวดา สิงหพันธุ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 นายธีระชัย เอนกจำนงค์พร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด นายเดชอุดม วีระวานิช รองอธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

นี่เป็นรองอธิบดีอัยการ 10 คนแรกที่มีอาวุโสสูงสุดและจะได้ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่า จะอยู่สำนักงานไหนหรือภาคใดก็แล้วแต่ทาง ก.อ.จะกำหนดให้.

“ซี.12”

16 มิ.ย. 2558 12:47 16 มิ.ย. 2558 12:47 ไทยรัฐ