วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คิดเครื่องตรวจไวสูง พบท้ังมะเร็งและไวรัส

ขอบคุณ ภาพ : www.mipt.ru/en/news/nanoforce4diagnostic

นักวิจัยของรัสเซียได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดด้วยนาโนเคมีที่มีความไวสูง สามารถตรวจรู้เนื้อร้าย รวมทั้งโรคจากไวรัสอื่นๆ อย่างเช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

นักวิจัยของสถาบันฟิสิกส์และเทคโนโลยีมอสโกได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดที่มีขนาดกะทัดรัด ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีของสารและวัตถุชีวภาพได้ เครื่องสามารถจะตรวจจับโรคไวรัสต่างๆ ตั้งแต่โรคเอชไอวี ตับอักเสบ งูสวัดและอื่นๆอีกด้วย ที่สำคัญมันสามารถจะตรวจพบการเกิดเนื้อร้ายในร่างกายคนเราด้วย

นักวิจัยรัสเซียยังได้อ้างอีกว่า มันยังสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยโรคได้ก่อนที่โรคจะปรากฏอาการออกมา ซึ่งจะเป็นการเปิดแผ้วถางทางการตรวจวินิจฉัยโรคในยุคใหม่ต่อไป ความวิเศษของเครื่องตรวจวัดแรงสูงนี้ เนื่องมาจากได้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดความไวสูง และอุปกรณ์เหล่านี้หลายพันชิ้น ที่มารวมกันอยู่ในเครื่อง จะทำให้เครื่องวัดพบอนุภาคหรืออณูหลายๆอย่างได้.

นักวิจัยของรัสเซียได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดด้วยนาโนเคมีที่มีความไวสูง สามารถตรวจรู้เนื้อร้าย รวมทั้งโรคจากไวรัสอื่นๆ อย่างเช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง... 16 มิ.ย. 2558 12:46 16 มิ.ย. 2558 13:59 ไทยรัฐ