วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลกาภิวัตน์ 17/06/58

วัวกระทิงยุโรป

พนักงานปล่อยวัวกระทิงยุโรปออกจากคอกโลหะ ที่หมู่บ้านอาร์เมนีส ของโรมาเนีย จัดให้เป็นที่อยู่ถิ่นฐานใหม่ของวัวกระทิงยุโรป.

ภาพเขตริมฝั่งแม่น้ำของเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง ซึ่งถูกน้ำท่วมเนื่องจากพายุฝนในทะเลจีนใต้.

นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวต้นแม่น้ำน้ำแข็งทาจิวัสก่อนจะล่องออกไปที่เมืองโสนามัคในแคว้นแคชเมียร์ ในยามที่อินเดียอยู่ในช่วงกลางฤดูร้อนเช่นนี้ นักท่องเที่ยวในประเทศพากันหลั่งไหล ไปในดินแดนรัฐที่อากาศเย็นกว่าทางรัฐทางเหนือๆ.

ภาพสลักประติมากรรมรูปฝ่ามือยักษ์สูง 11 เมตร ด้วยฝีมือของศิลปินชิลี สร้างไว้แต่ พ.ศ.2535 อยู่ที่ชานเมือง แอนโตฟากัสตา.

พนักงานปล่อยวัวกระทิงยุโรปออกจากคอกโลหะ ที่หมู่บ้านอาร์เมนีส ของโรมาเนีย จัดให้เป็นที่อยู่ถิ่นฐานใหม่ของวัวกระทิงยุโรป.