วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ศาลเยาวชนฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางถือเป็นศาลชั้นต้นในระบบศาลยุติธรรมของไทย มีเขตอำนาจพิจารณาคดีทั้งแพ่งและอาญา เกี่ยวกับคดีที่เกิดกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ยกเว้นบางพื้นที่ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาลเยาวชนฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.jvnc.coj.go.th 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน นำเสนอข้อมูลสถานที่ตั้งศาล ระบบการทำงาน อำนาจหน้าที่ เขตอำนาจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถิติคดี รวบรวมข้อมูลสถิติคดีประจำปีและข้อมูลสถิติคดีรับใหม่ 5 อันดับแรกประจำปี นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ...

16 มิ.ย. 2558 10:56 16 มิ.ย. 2558 10:57 ไทยรัฐ