วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความซ้ำซ้อนของโรดแม็ป

การชี้แจงระยะเวลาการทำงานของ แม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย สนช. สปช. ครม. คสช.และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแผนและรูปแบบภารกิจ โดยการเสนอให้มีการ แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว จาก ครม.และ คสช. ใน 7 ประเด็นหลัก ซึ่งจะมีผลต่อการสิ้นสุดภารกิจการทำหน้าที่ของ สปช.และคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เร็วกว่ากำหนด

จากการชี้แจงของรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เนติบริกร การทำหน้าที่นายกฯและหัวหน้า คสช.ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสิ้นสุดลง นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง ประมาณ 2 เดือน

หมายความว่า ถ้ามีการเลือกตั้งเดือน ก.ย.ปี 2559 ก็จะสิ้นสุดภารกิจในเดือน ธ.ค.ปี 59 หรือไม่เกิน ม.ค.ปี 60 ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยเฉพาะ การทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

ถ้าการทำประชามติที่คาดว่าจะมีขึ้นประมาณเดือน ม.ค.ปี 59 ไม่ผ่าน ก็จะต้องเดินหน้าไปตาม โรดแม็ปใหม่ นั่นคือนายกฯ ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 21 คนขึ้นมาทำหน้าที่ยกร่างใหม่ จะใช้เวลา 3 เดือน 6 เดือนไม่ชัดเจน จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามติอีกครั้ง ก็ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 3 เดือน

งบประมาณที่ต้องใช้ทำประชามติก็จะบานไปเรื่อยๆ

เลือกตั้งปลายปี 59 ไม่ทันแน่ อย่างเร็วก็จะเป็นต้นปี 60 ซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องมีการตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่ง ครม.พล.อ.ประยุทธ์ก็จะอยู่ไปจนกว่าจะตั้งรัฐบาลและมีพิธีเข้าถวายสัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เช่นเดียวกับ สนช.ทำหน้าที่แทน ส.ว. จนกว่าจะได้ ส.ว.ชุดใหม่ ซึ่งก็คงไปพร้อมๆกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แต่ที่สิ้นสภาพ ทันทีหลังร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมคือ สปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน โดยไม่ต้องมารอผลการทำประชามติแต่อย่างใด

ซึ่ง สปช.ก็จะมี สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งอาจจะมาจาก สปช.ชุดเดิมหรือนายกฯพล.อ.ประยุทธ์จะตั้งเข้ามาใหม่ก็เป็นอีกเรื่อง

ทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการ เปิดประชุมสภา ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรก ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจโดยอัตโนมัติ จึงขึ้นอยู่กับว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับว่าการทำประชามติจะผ่านหรือไม่

ทั้งหมดนี้เงื่อนไขจึงอยู่ที่เวลา

ภารกิจของแม่น้ำ 5 สาย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังเชื่อมต่ออยู่ในขบวนการภารกิจเดียวกัน เพียงแต่ว่าจะอยู่ในโรดแม็ป กี่ปีเท่านั้น

ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงโรดแม็ปได้ตลอดเวลา โดยอาศัยอำนาจจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่จะเพิ่มจะลดภารกิจในโรดแม็ป รวมทั้งอุบัติเหตุทางการเมืองที่ไม่คาดคิด

นี่คือความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนของการเมืองไทย.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

16 มิ.ย. 2558 10:45