วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เมียนมาอาจจะไม่รุ่งอย่างที่คิด

เมียนมาอาจจะไม่รุ่งอย่างที่คิด

  • Share:

พุธเช้านี้ 09.00-12.00 น. ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “อาเซียนกับการบริหารงาน อปท.” รับใช้นักบริหารส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี

พรุ่งนี้ จะเป็นวันที่มุสลิมทั่วโลกถือศีลอด ขอเรียนนะครับ ว่าในแต่ละปี มุสลิมทุกคนทั้งชายหญิงและทุกฐานะจะต้องถือศีลอดคนละ 1 เดือน คือในเดือนที่ 9 ของฮิจเราะฮฺศักราช ที่เรียกว่า เดือนรอมฎอน แต่เนื่องจากปฏิทินอิสลามนับตามจันทรคติ เดือนรอมฎอน จึงหมุนเวียนไปตรงกับฤดูกาลต่างๆ ดังนั้น มุสลิมทั่วโลกจึงมีโอกาสได้ฝึกฝนความอดทน ความสำรวมในการถือศีลอดในทุกสภาพ-การณ์ของทุกฤดูกาล

ไทยเป็นสังคมที่มีผู้คนนับถือศาสนาต่างๆ จึงมีความจำเป็นจะต้องทราบเรื่องของศาสนาอื่น เพื่อให้การอยู่ร่วมกัน อยู่ได้อย่างมีความสุข ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็จะกลายเป็นคล้ายรัฐยะไข่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คนเมียนมาพุทธ 500 คน ออกมารวมตัวกันท่ามกลางสายฝน ตะโกนต่อต้านและประท้วงชาวโรฮีนจาซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ผู้ประท้วงเรียกชาวโรฮีนจา 1.3 ล้านคน ว่า คาลาร์ ซึ่งเป็นภาษาเมียนมาที่สื่อไปในทางดูหมิ่นถิ่นแคลน ขยะแขยงแขงขน และเหยียดหยาม

ภาพที่ชาวยะไข่พุทธตะโกนด่าโรฮีนจามุสลิมได้แพร่ขยายกระจายไปทุกตรอกซอกมุมของโลก และผมอยากจะขอทำนายทายทักนะครับ ว่าอนาคตของเมียนมาอาจจะละม้ายคล้ายคลึงกับอิรักหรือซีเรีย เพราะเท่าที่ทราบ กองกำลังรัฐอิสลาม หรือไอเอส ให้ความสำคัญและสนใจในเรื่องนี้มาก ในดินแดนอื่น กองกำลังรัฐอิสลามเล่นงานรัฐบาลมุสลิม คือรบกันเองระหว่างมุสลิมกับมุสลิม แต่แทบไม่น่าเชื่อครับ ถ้าท่านติดตามข่าวสารจากทุกตรอกซอกมุมของโลก มุสลิมไม่ว่าจะฝ่ายไหน หรือนิกายใด มีแนวโน้มจะมาชุมนุมสุมกำลังกันเข้าไปในเมียนมา ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับ ทางที่ดี น่าจะมีองค์กรเข้าไปให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความขัดแย้งรุนแรงนี้สงบจบลงด้วยความสงบสุขสันติ

คนที่ผ่านโลกมาน้อย ไม่เคยสนใจไยดีโลกภายนอก มีวิสัยทัศน์แคบและสั้น อาจจะไม่ทราบดอกครับ ว่าการกระทำของตนเองอาจเป็นการชักศึกเข้าบ้าน และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆ กองกำลังขนาดประมาณที่ท่านมีอยู่ ไม่สามารถทัดทานกองกำลังที่เชี่ยวชาญการรบ ที่เคยรบชนะแม้แต่กองทัพของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ดอกครับ

โชคดีที่ประเทศไทยของเรา ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างให้ความรู้เพื่อให้เราชาวไทยทุกศาสนิกได้เข้าใจในศาสนาของคนอื่น และก็มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี อาจจะเคยมีผู้ที่เข้าใจผิดออกมาเดินขบวนในจังหวัดโน้นบ้าง อำเภอนี้บ้าง แต่เมื่อมีผู้ที่มีความรู้เข้าไปอรรถาธิบายขยายความ ว่าการเดินขบวนตะโกนต่อต้านของท่านเพียงจำนวนไม่ถึงร้อยคน อาจจะนำความหายนะมาสู่ประชาชนคนไทยอีกเกือบ 70 ล้านคนได้ ขอให้ท่านโปรดหยุดเสียเถิด หลังจากนั้นสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดี

การถือศีลอดที่จะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ เป็นการงดเว้น การระงับยับยั้ง การครองตน ที่ว่างดเว้นก็คือ การงดเว้นจากการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาส การรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่ว ทั้งทางด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งหมดแสง

คำสอนต่างๆ ของทางศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นแต่เพียงทฤษฎีเท่านั้นนะครับ แต่เคร่งครัดในภาคปฏิบัติด้วย การถือศีลอดเป็นข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่บังคับสำหรับมุสลิมทุกคน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำให้เกิดคุณธรรมต่างๆ

คนรวยไม่เคยหิว คนที่หิวโหยโดยมากจะเป็นคนยากจน แต่การถือศีลอดในระบอบอิสลาม ต้องทำกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระมหาราชา หรืออภิพญามหาเศรษฐี ก็ต้องอดอาหารกันตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งหมดแสง แม้แต่น้ำก็ทานไม่ได้ จะจนจะรวยยังไง หิวเหมือนกันหมดเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงนี้แหละครับ ก็จะฝึกความหนักแน่นอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำ ฯลฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในอีก 11 เดือนต่อไป และจะต้องฝึกไปทุกๆปี ตลอดชีวิต

เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและข้อปฏิบัติของศาสนาอื่นที่มีอยู่ในสังคมของเรา จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และอย่างมีความสุขอันแท้จริงครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
songlok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้