วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียดายเงิน

พรุ่งนี้ (18 มิ.ย.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนัดประชุม สนช.วาระสำคัญ เพื่อลงมติเห็นชอบญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็น

โดยรัฐบาลกำหนดให้ สนช.ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วัน

งานนี้จึงต้องลุยถั่ว 3 วาระรวดให้จบในวันเดียว

ใช้ทางลัดให้ สนช.ทั้ง 220 คน เป็นคณะกรรมาธิการเต็มสภา

ลงมติเห็นชอบวาระแรกเสร็จปุ๊บ ก็ลงมติเห็นชอบวาระ 2 ทันที

จากนั้นก็ลงมติเห็นชอบวาระ 3 โดยใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของ สนช. 220 คน

ถือเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เร็วที่สุด ง่ายที่สุด สะดวกที่สุดและหวานคอแร้งที่สุดในรอบ 83 ปี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าสาระ สำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ สนช.จะลงมติเห็นชอบมี 4 ประเด็นคือ...

1,แก้ไขเพิ่มเติมให้การถวายสัตย์ปฏิญาณสามารถกระทำต่อองค์รัชทายาท หรือผู้แทนพระองค์

2,แก้ไขปลดล็อกให้ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี หรือตำแหน่งอื่นทางการเมือง

3, แก้ไขให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 250 คน ต้องพ้นตำแหน่งทันทีหลังลงมติรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จลง

และให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ 200 คน ปฏิบัติหน้าที่แทน สปช.ชุดเดิมที่ยุบเลิกไป

4, กำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านการลงประชามติเห็นชอบจากประชาชนก่อนมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ

“แม่ลูกจันทร์” โดยส่วนตัวไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลทุกประเด็น

เพราะไม่มีประเด็นไหนแหกออกนอกโรดแม็ป คสช.

ยิ่งได้ฟังคำอธิบายของ “ดร.วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯฝ่ายเนติบริกร ที่ยืนยันว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะตั้งขึ้นใหม่แทนสภาปฏิรูปประเทศ

ชุดเดิม จะทำหน้าที่จนถึงวันเปิดประชุมสภาฯ (จากการเลือกตั้ง) ครั้งแรก จากนั้น สมาชิกสภาขับเคลื่อน 200 คน ก็จะเก็บฉากกลับบ้านทันที

ไม่ได้สืบทอดอำนาจอีก 5 ปี อย่างที่เป็นข่าวฮือฮา

สรุปว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ของรัฐบาลทำให้หลายอย่างที่ยังคลุมเครือเกิดความชัดเจนขึ้นอีกบานตะไท

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าสำหรับประเด็นการขยายเวลาให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ “ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” เพิ่มขึ้นอีก 30 วัน

เพื่อให้คณะกรรมาธิการยกร่างฯ มีเวลามากพอที่จะปรับรื้อเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ในส่วนที่เฟอะฟะ) ออกไปอีก 80 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก สปช.และผ่านประชามติเห็นชอบจากประชาชน มีความสมบูรณ์มากกว่าเดิม

แต่ถ้า ดร.บวรศักดิ์ ยังดื้อด้านสะพานโค้ง ไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้สอดคล้องหลักประชาธิปไตย

โอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะผ่านประชามติออกมาประกาศใช้คงยากเต็มทน

“แม่ลูกจันทร์” ไม่อยากให้ความดันทุรังของคนบางคนทำให้ประเทศไทยต้องเสียเวลาไปฟรีๆ เกือบ 1 ปี

ต้องเสียเงินภาษีประชาชนจ่ายเงินเดือนคณะกรรมาธิการ และจ่ายเบี้ยประชุมไปฟรีๆ อีกก้อนโต

แถมต้องสูญงบทำประชามติอีก 3,000 ล้านบาท ไปฟรีๆ

เงินไม่ใช่น้อยๆนะคุณพี่ ถ้าปล่อยให้สูญฟรีก็น่าเสียดาย.

“แม่ลูกจันทร์”

16 มิ.ย. 2558 09:15 16 มิ.ย. 2558 09:15 ไทยรัฐ