วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่อนคลิปแฉ ม.เอกชนเปิดนอกที่ตั้งเถื่อน ตั้งกรรมการตรวจสอบ ชี้เกณฑ์ใหม่ไล่ปิดหลักสูตรไร้มาตรฐาน

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไม่รับทราบหลักสูตร ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดสอนหลักสูตรเถื่อน โดยผู้ร้องเรียนได้ส่งหลักฐานเป็นคลิปวีดิโอ มีทั้งภาพ และเสียงมายืนยันด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ตนจะตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว หากพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนโดยที่ สกอ. ไม่รับทราบจริง จะดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 คือไม่รับทราบหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาไปใช้ได้ เพราะถือเป็นหลักสูตรเถื่อนที่ไม่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้การร้องเรียนดังกล่าวมีอีกหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นมหาวิทยาลัยเดิมๆที่เคยมีปัญหา

เลขาธิการ กกอ.กล่าวอีกว่า สำหรับสาเหตุที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เพราะต้องยอมรับว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนประสบปัญหา ไม่สามารถรับนักศึกษาได้เต็มจำนวน ส่วนหนึ่งเพราะอัตราการเกิดน้อยลง อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กไปเรียนในสายอาชีพมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวจัดหลักสูตรที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ไม่ใช่เปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ หรือเปิดนอกสถานที่ตั้งเพื่อให้คนมาเรียนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งตนค่อนข้างกังวลใจ เพราะต่อไปหากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับใหม่ จะทำให้หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานถูกปิด โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก ที่กำหนดว่าผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ต้องมีผลงานวิจัยตลอดในช่วง 3-5 ปี อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์มาด้วยไม่ใช่จบแล้วมาสอนทันที รวมถึงประธานสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ สกอ.

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ... 16 มิ.ย. 2558 02:10 16 มิ.ย. 2558 02:11 ไทยรัฐ