วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งคุมร้านเหล้ารอบมหาลัย กทม.ร่วมมือตำรวจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากที่ได้มอบหมายให้สำนักอนามัยจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามโครงการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯนั้น ขณะนี้ กทม.ได้ลงพื้นที่ ตรวจสถานบริการแล้วในหลายจุด อาทิ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่ง กทม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาแล้วถึง 3 ครั้ง เพราะนับว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง และประชาชนจำนวนมาก อีกทั้ง กทม.ยังได้รับการร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบสถานบริการร้านเหล้าอีกหลายแห่ง โดยในเร็วๆนี้ กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมชุดตรวจลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบโดยรอบสถานศึกษารวมอีก 10 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น นอกจากนี้ กทม.จะดำเนินการแผนจัดระเบียบสุ่มตรวจหอพักที่มีการลักลอบเปิดเป็นร้านเหล้า หรือเปิดบริการสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดในทุกมิติ ซึ่งรวมไปถึงร้านสนุ้กเกอร์ และร้านเกม อีกด้วย

รองปลัด กทม.กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายกว่า 10 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการตำรวจ นครบาล ลงพื้นที่สุ่มตรวจให้ครอบคลุมทุก 50 เขต ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลร้านเหล้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและไม่มี ใบอนุญาตกว่า 1 หมื่นแห่งนั้น กทม.พยายามกวดขันโดยการจัดทีมตรวจและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านเหล้าตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อลดสภาวะเสี่ยงและป้องกันรอบสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดเหล้า.

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากที่ได้มอบหมายให้สำนักอนามัยจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามโครงการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ... 16 มิ.ย. 2558 01:54 16 มิ.ย. 2558 01:54 ไทยรัฐ