วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งสานต่อครูดีมีสุข เดินตามรอยพระบาท

จักรพรรดิ์ จิตมณี

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า จากการที่เมื่อสมัยนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินโครงการดีๆไว้หลายโครงการจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เมื่อตนมารับตำแหน่งจึงดำเนินการสานต่อ เพื่อให้โครงการดีๆที่นายอนุสรณ์ได้ดำเนินการไว้บังเกิดความต่อเนื่องบังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นและหนึ่งในนั้นคือ โครงการ “ครูดีมีสุข ตามรอยพระบาท” ที่สามารถทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มีขวัญกำลังใจ และมีแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิตที่ชัดเจนเต็มไปด้วยความสุข ส่งผลให้การทำหน้าที่และวิถีชีวิตของผู้เป็นครูดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่นักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ก็ได้ผลจากโครงการนี้ตามไปด้วย

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยต่อไปว่าล่าสุดตนได้นำเอาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มาประกบกับโครงการ “ครูดีมีสุข ตามรอยพระบาท” เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะหากผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีศักยภาพ มีการร่วมมือทำงานกันเป็นทีมด้วยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการร่วมกันศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ของโรงเรียนต้นแบบให้รู้ซึ้ง เข้าใจอย่างถ่องแท้ การให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ก็จะเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ดังนั้นตนจึงได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาตนและองค์กรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น รวมทั้งจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเดินทางกันแบบครอบครัวไปทัศนศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับด้วย.

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายจักรพรรดิ์ จิตมณีผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เผยว่า จากการที่เมื่อสมัยนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1... 16 มิ.ย. 2558 00:35 16 มิ.ย. 2558 00:36 ไทยรัฐ