วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุกศาลากลางยื่น น.ส. ค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. ได้มีชาวบ้านบ้านปากพู่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่บ้านปากพู่ โดยมีนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา กำลัง อส. ตำรวจชุดเฉพาะกิจเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย ข้อความในหนังสือคัดค้านสรุปว่า ทางบริษัทพีวัน ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่บ้านปากพู่ หมู่ 4 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เมื่อประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษาข้อมูลและศึกษาดูงานของโรงงานต้นแบบต่างไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบและปัญหาตามมา

นายธงชัย ตันสกุล สมาชิก อบต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เปิดเผยว่า หากมีการสร้างไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่บ้านปากพู่ ความเดือดร้อนของชาวบ้านจะเกิดขึ้นทั้งด้านมลพิษทางน้ำ สถานที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะต้องใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าจำนวน 120 ลูกบาศก์เมตรต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ ทำให้ 1 วัน จะมีการใช้น้ำปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร และต้องระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจากการผลิตไฟฟ้าลงแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการทำลายระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและการเกษตรอีกด้วย

ทางด้านนายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางพลังงานจังหวัดแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลถือว่าเป็นตัวเลือกในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถผลิตจากพลังงานไฟฟ้า น้ำ ขยะ เศษไม้ วัสดุต่างๆแต่ต้องมีความเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ ทางพลังงานจังหวัดมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลมีอัตราการจัดเก็บภาษีเพื่อคืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ยูนิตละ 1 หน่วย ส่วนประชาชนในพื้นที่จะเห็นด้วยหรือไม่นั้น คงต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของความเหมาะสม.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. ได้มีชาวบ้านบ้านปากพู่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่บ้านปากพู่ 16 มิ.ย. 2558 00:26 16 มิ.ย. 2558 00:27 ไทยรัฐ