วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับลูกเลื่อนฤดูปลูกข้าว กสก.ใช้วิกฤติเป็นโอกาส

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ฤดูฝนปีนี้มีน้ำน้อย คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เห็นชอบลดการระบายน้ำออกจากเขื่อน และขอให้ชาวนาเลื่อนการปลูกข้าวออกไปเป็นกลางเดือนหน้า

นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ผอ.กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื้นที่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า การให้เกษตรกรเลื่อนปลูกข้าวไปอีก 1 เดือน ถือเป็นเรื่องดี เพราะชาวนาจะได้ใช้เวลาว่างระหว่างนี้ทำการไถพลิกฟื้นหน้าดินตากแดด ให้แสงอาทิตย์ช่วยกำจัดวัชพืชและไข่ของแมลงศัตรูพืช เนื่องจากระยะนี้เป็นฤดูกาลที่แมลงจะวางไข่ฝังไว้ในดิน ที่จะอยู่ได้นาน 30-45 วัน เมื่อถูกแดดก็จะฝ่อตายไป และเมื่อชาวนาไม่ปลูกข้าวเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน แมลงจะไม่มีอาหารให้กินก็ตายไปในที่สุด

“ยิ่งไปกว่านั้น การตากดินไว้นานวันมากขึ้น จะช่วยทำให้ดินได้มีโอกาสพักฟื้นตัวเองได้ดี เพราะจะมีอากาศถ่ายเทในดินได้สะดวกขึ้น กลายเป็นการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนให้กับดินมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่มีการเปิดรับจำนำข้าว เกษตรกรมุ่งใช้ดินปลูกข้าวแทบไม่หยุด ทำกันทั้งปี ใส่ปุ๋ยเคมีกันมาก ทำให้ดินเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาเกิดการแน่นและแข็ง หากได้พักฟื้นจะเหมือนเป็นการทำให้ดินกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้ง เมื่อปลูกข้าวในรอบใหม่นี้ก็จะเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดี”

นายวิเศษศักดิ์ แนะอีกว่า ในช่วงที่ว่างจากการเลื่อนปลูกข้าว ชาวนาควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้เน้นหาเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ที่อยู่ในความดูแลได้การรับรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีของกรมการข้าว เพราะในระยะเวลานี้มักจะมีพ่อค้าบางกลุ่มมาหลอกขายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ด้อยคุณภาพให้เกษตรกร ปลูกแล้วข้าวไม่โต ผลผลิตน้อยทำให้เป็นการสูญเสียโอกาส และอีก 1 เดือนข้างหน้าเมื่อฝนตกลงมาแล้ว ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรควรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพียงแค่ 5 กก.ต่อไร่ หากใช้รถปลูกข้าวก็จะดี นอกจากช่วยประหยัดปุ๋ยได้แล้ว ยังประหยัดน้ำ ที่สำคัญใช้เครื่องปลูกกอข้าวไม่แน่น ยังจะลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยประหยัดค่ายาปราบศัตรูพืชอีกด้วย.

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ฤดูฝนปีนี้มีน้ำน้อย คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เห็นชอบลดการระบายน้ำออกจากเขื่อน และขอให้ชาวนาเลื่อนการปลูกข้าวออกไปเป็นกลางเดือนหน้า 15 มิ.ย. 2558 15:35 15 มิ.ย. 2558 15:36 ไทยรัฐ