วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าใช้ article นำหน้า own

หลายท่านชอบใช้ article ‘a’, ‘an’ หรือ ‘the’ ไปนำหน้า own เช่นบอกว่า ...✘..When I was young I couldn’t have an own room. ประโยคที่ใช้ไวยากรณ์ผิดประโยคนี้ ผู้เขียนอาจจะต้องการสื่อถึงว่า เมื่อตอนที่ยังเด็กเล็กอยู่ ผมไม่สามารถมีห้องนอนของผมเองได้

สิ่งที่ไปนำหน้า own ได้ ควรจะเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, his, her, it, their และ our ถ้าจะพูดประโยคข้างบนให้ถูกต้อง จะต้องพูดว่า....✔... When I was young I couldn’t have my own room.

หรืออย่างในเฟซบุ๊กนะครับ จะมีให้เขียนเรื่องสถานะของตนเองว่าทำงานที่ไหน ในตำแหน่งอะไร ถ้าผู้อ่านท่านจะเขียนว่า เป็นเจ้านายตัวเอง ก็ควรจะใช้ว่า I’m my own boss. เพื่อนของผมคนหนึ่งซื้อรถเก่ามาแต่งเอง เป็นสไตล์อะไรผมก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ดอกครับ แต่ผมอธิบายให้เพื่อนฝรั่งฟังว่า Rhoda likes to have cars her own style. รอนดาชอบมีรถในสไตล์ของตัวเอง

แต่เราสามารถจะใช้ a/some...of one’s own ได้นะครับ ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะตรง a หรือ some เท่านั้นนะครับ เป็นคำอื่นก็ได้ ผมบอกกับซารานนา (Saranna) ว่าไม่ต้องซื้อรถดอก เราอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกัน ทำงานที่เดียวกัน คุณไปกลับกับรถของผมก็ได้ ซารานนาบอกว่า I’d like to have a car of my own. ฉันชอบมีรถของฉันเองค่ะ

ในการประชุม จีโน (Gino) มักจะชอบพูดตามท่านประธานเสมอ ผมกระซิบบอกกับเพื่อนกรรมการคนข้างๆ ว่า Gino’s got no ideas of his own. จีโนไม่มีความคิดเป็นของตัวเองดอกครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

15 มิ.ย. 2558 13:39 15 มิ.ย. 2558 13:39 ไทยรัฐ