วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้นเหตุโรคเมอร์ส เกิดข้ึนกับลูกอูฐ

ที่ประชุมระดับนานาชาติเพื่อพิจารณาหลักฐานการระบาดของโรคเมอร์สที่แล้วมา หรือเป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้พบหลักฐานว่า ในฝูงอูฐอาหรับ มากกว่าร้อยละ 90 ตั้งแต่อายุ 2 ปี เฉพาะลูกอูฐมักจะติดโรคกันมากกว่าอูฐโตเต็มที่แล้ว

โรคระบาดนี้ ได้ออกตัวเป็นโรคระบาด แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 มีผู้ป่วยมากว่า 1,100 เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 400 รายในหมู่ประชาชน 25 ชาติ

โดยการร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ชาติเฝ้ากันจับตาดูสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ในตะวันออก จนหันมาพุ่งมองอูฐ อันเป็นสัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายในตะวันออก.

ที่ประชุมระดับนานาชาติเพื่อพิจารณาหลักฐานการระบาดของโรคเมอร์สที่แล้วมา หรือเป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้พบหลักฐานว่า ในฝูงอูฐอาหรับ มากกว่าร้อยละ 90 ตั้งแต่อายุ 2 ปี เฉพาะลูกอูฐ มักจะติดโรคกันมากกว่าอูฐโตเต็มที่แล้ว 15 มิ.ย. 2558 13:06 15 มิ.ย. 2558 13:07 ไทยรัฐ