วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปช.สายท้องถิ่น โวย อปท.ถูกหั่นงบฯ ปี 59 ร้องสอบหวั่นโดนวางยา

สปช.สายปกครองท้องถิ่น ร้องนายกฯ สอบที่มาของผู้มีอำนาจในสำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทยที่ตัดลดงบประมาณปี 59 ของ อปท.เหลือเพียง 47,000 ล้านบาท ชี้ รบ.มีนโยบายขึ้นเงินเดือนเพิ่มเบี้ยคนพิการ แต่เงินส่วนนี้ถูกตัดเกรงโดนวางยา...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 58 นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สายปกครองท้องถิ่น และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ในขณะนี้ว่า ตนขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ลงมาดูงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ของ องค์กร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการสาธารณะ โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณปี 2557 เคยได้รับ 61,380 ล้านบาท แต่ในการพิจารณางบฯ ปี 59 กลับถูกตัดลดงบฯ ลงเหลือเพียง 47,000 ล้านบาท ทั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายขึ้นเงินเดือน เพิ่มเบี้ยคนพิการให้ทั่วประเทศ แต่เงินส่วนนี้ถูกตัดลง ทั้งที่ส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศรัก ศรัทธาและสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ จึงขอให้มีการตรวจสอบที่มาของผู้มีอำนาจในสำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทยที่ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ และเป็นรายการวางยากันหรือไม่ อย่างไร.

สปช.สายปกครองท้องถิ่น ร้องนายกฯ สอบที่มาของผู้มีอำนาจในสำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทยที่ตัดลดงบประมาณปี 59 ของ อปท.เหลือเพียง 47,000 ล้านบาท ชี้ รบ.มีนโยบายขึ้นเงินเดือนเพิ่มเบี้ยคนพิการ แต่เงินส่วนนี้ถูกตัดเกรงโดนวางยา... 14 มิ.ย. 2558 16:13 14 มิ.ย. 2558 16:43 ไทยรัฐ