วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมป่าไม้ เปิดยุทธการ ทวงคืนผืนป่า อ.ด่านซ้าย 3,500 ไร่

กรมป่าไม้ เปิดยุทธการ ทวงคืนผืนป่า “ปฏิบัติการด่านซ้าย” ยึดที่ดินป่าสงวนฯ ถูกนายทุนบุกรุก 8 จุด อ.ด่านซ้าย จำนวน 3,500 ไร่ ขณะที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ต.ค.57 คืนผืนป่ามาได้แล้ว กว่า 3.7 หมื่นไร่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. ที่สำนักงานป้องกันรักษาป่าไม้ ลย.4 (โคกงาม) อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรพล เจริญชันษา ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายอดุลย์ ตั้งทวี ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี พ.ท.ธีระพัฒน์ ปากแก้ว รอง หน.กบค จทบ.เลย นายจตุรศักดิ์ โกมลวิภาค นายอำเภอด่านซ้าย นายบัญฑิต วงศ์อรินทร์ หน.สำนักงานป้องกันรักษาป่าไม้ ลย.4 (โคกงาม) ทหาร กอ.รมน. ทหารพราน อส.อ.ด่านซ้าย จนท.ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 100 นาย วางแผนยึดคืนผืนป่าไม้ เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย หรือเรียกว่า “ปฏิบัติการด่านซ้าย” มุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีการบุกรุกปลูกยางพารา จ.เลย เป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกจากกลุ่มนายทุนมากที่สุด จำนวน 8 จุด 3,500 ไร่ ป่าสงวนป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเรือ และภูอังลัง

โดยจุดที่ 1-2 ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปลือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกบ้านโป่ง หมู่ 1 ประมาณ 3 กม. และห่างจาก อ.ด่านซ้าย ประมาณ 18 กม. เป็นของกลุ่มนายทุนจากภาคใต้ ปลูกต้นยางพาราไปแล้ว จำนวน 2 แปลง พบว่า มีการบุกรุกแผ้วถางปลูกต้นยางพารา อายุ 5-6 ปี โดยแปลงแรก เนื้อที่ 407 ไร่ แปลงที่สอง 242 ไร่ รวม 2 แปลง 649 ไร่

จุดที่ 3 อยู่ในพื้นที่บ้านวังกุ่ม หมู่ 6 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย พบว่า มีการปลูกต้นยางพาราไปแล้ว 163 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ของกลุ่มนายทุน และจุดที่ 4-5 บริเวณบ้านนาเจียง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จำนวน 2 แปลง จุดที่ 6-7 บ้านโคกงาม อ.ด่านซ้าย และจุดที่ 8 บ้านแก่งแล่น อ.ภูเรือ รวม 2,688 ไร่ รวมทั้ง 8 จุด 3,500 ไร่

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในวันนี้ ได้แบ่งกำลัง จนท.ออกตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนฯ ทั้งสิ้น 8 จุด เป็นพื้นที่ตรวจยึดป่าสงวน ในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ ประมาณ 3,500 ไร่ ซึ่งในภาพรวมกรมป่าไม้ เปิดยุทธการยึดคืนป่ามาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.จนถึงปัจจุบัน สามารถยึดคืนได้แล้ว ประมาณ 4-5 พันไร่ ถ้านับสะสมมาตั้งแต่เดือน ต.ค.57 จนถึงปัจจุบัน สามารถยึดคืนผืนป่าได้แล้ว 3.7 หมื่นไร่ ขณะนี้ทราบว่า กลุ่มนายทุนได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ชาวบ้านมารับว่าเป็นผู้บุกรุกแทน ส่วนกรณีที่มี จนท.ของกรมป่าไม้ เข้าไปเกี่ยวข้องนั้น จะดำเนินการตรวจสอบถ้าเป็นจริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด และในส่วนที่มีอดีตเป็น ผวจ. ที่ครอบครองพื้นที่กว่า 1,500 ไร่นั้น ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นใคร มีแต่การพูดถึงว่า เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

กรมป่าไม้ เปิดยุทธการ ทวงคืนผืนป่า “ปฏิบัติการด่านซ้าย” ยึดที่ดินป่าสงวนฯ ถูกนายทุนบุกรุก 8 จุด อ.ด่านซ้าย จำนวน 3,500 ไร่ ขณะที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ต.ค.57 คืนผืนป่ามาได้แล้ว กว่า 3.7 หมื่นไร่ 13 มิ.ย. 2558 20:55 13 มิ.ย. 2558 21:02 ไทยรัฐ