วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์-ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา

ราชกิจจาฯ ลงประกาศจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ แผนกคดียาเสพติด และแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ในศาลอาญา โดยมีผลแล้ว...

วันที่ 12 มิ.ย. นายสรวิศ ลิมปรังษี รองโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศการ จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ แผนกคดียาเสพติด และแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ในศาลอาญา โดยให้มีผลบังคับใช้วันนี้ว่า การเห็นชอบการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ และแผนกคดีอื่นในศาลอาญานั้น เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ที่มีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลศาลฎีกา เป็นประธาน ก.บ.ศ.อาศัยอำนาจพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารภายในของศาล เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ที่ผ่านมาคดีที่มีการกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มีอยู่ไม่น้อยหลังจากที่มีการประกาศใช้แล้ว ศาลอาญาจะต้องบริหารจัดผู้พิพากษาประจำแผนกเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

ทั้งนี้ ขณะที่การจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์และแผนกคดีอื่นจะอยู่ในความรับผิดชอบของเขตอำนาจศาลอาญาเท่านั้น ยังไม่ได้จัดตั้งในศาลชั้นต้นในพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ก.บ.ศ.มีแนวคิดจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ก่อนที่จะเกิดปัญหาข้อพิพาทของชาวโรฮีนจา.

ราชกิจจาฯ ลงประกาศจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ แผนกคดียาเสพติด และแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ในศาลอาญา โดยมีผลแล้ว... 13 มิ.ย. 2558 11:51 13 มิ.ย. 2558 12:11 ไทยรัฐ