วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมพลังคุมเข้มร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาสถานบริการที่เปิดจำหน่ายเหล้าใกล้มหาวิทยาลัย ว่า เรื่องนี้ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ประสบปัญหาเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท จนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเรื่องดังกล่าวในหลายปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญ มีการให้อาจารย์เข้ากวดขันและดูแลอย่างใกล้ชิด จากการติดตามข้อมูลพบว่าขณะนี้มีร้านอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้เข้ามาเปิดใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ขอความร่วมมือไปยังจังหวัด นายอำเภอ ท้องถิ่น ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการว่าจะเปิดร้านอาหารเท่านั้น การเชิญทุกภาคส่วนเข้าประชุมก็เพื่อทำความเข้าใจ และป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหา เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการมักใช้ช่องว่างทางกฎหมายขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร แต่มีการดัดแปลงร้านภายหลัง

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า บริเวณ รอบๆ มทร.ธัญบุรี มีแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาจำนวนมาก เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง คลอง 6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 เป็นต้น ดังนั้น ตนจึงอยากให้รอบมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง แต่หากปล่อยให้มีสถานบันเทิงที่เกิดขึ้นรอบมหาวิทยาลัยก็จะเป็นสิ่งยั่วยุให้นักศึกษาเข้าใช้บริการ จึงต้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกวดขัน และใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาสถานบริการที่เปิดจำหน่ายเหล้าใกล้มหาวิทยาลัย ว่า เรื่องนี้ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ประสบปัญหาเดียวกัน... 13 มิ.ย. 2558 03:46 13 มิ.ย. 2558 03:46 ไทยรัฐ