วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยอันดับความสามารถแข่งขันการศึกษาไทยดีขึ้น

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันปี 2015 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ได้ทำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 61 ประเทศ 342 ตัวชี้วัด ในภาพรวม สหรัฐอเมริกายังครอง อันดับ 1 เช่นเดียวกับในปี 2014 สืบเนื่องมาจากความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นได้รับการขับเคลื่อนทางนวัตกรรมและมี ประสิทธิภาพสูง อันดับ 2 คือ ฮ่องกง และอันดับ 3 คือสิงคโปร์ อันดับที่ 4 คือ สวิตเซอร์แลนด์ สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 ซึ่งจากปี 2014 ได้อันดับที่ 29 และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศกลุ่มอาเซียน มีอันดับต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย ส่วนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยหนึ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก 18 ตัวชี้วัด ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 48 ดีขึ้นถึง 6 อันดับ จากปี 2014 ที่อยู่อันดับที่ 54 โดย จุดแข็งที่ทำให้อันดับความสามารถการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยดีขึ้น คือ 1.ร้อยละงบประมาณภาครัฐที่ใช้ในการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2.ร้อยละของผู้หญิงที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และ 3.อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไป ดีขึ้นถึง 10 อันดับ.

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันปี 2015 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ได้ทำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 61 ประเทศ 342 ตัวชี้วัด... 13 มิ.ย. 2558 03:44 13 มิ.ย. 2558 03:44 ไทยรัฐ